Ajatuksia ja näkemyksiä tapakasvatuksesta

Tähän osioon ovat eri ikäiset ja eri alojen asiantuntijat kirjoittaneet tapakasvatuksen merkityksestä, tarpeellisuudesta ja läsnäolosta omassa elämässä. Kirjoittajat lähestyvät tapakasvatusasiaa erilaisista näkökulmista, jokainen omalla tavallaan omilla tavoillaan. Tapakasvatus koskettaa meitä kaikkia jokaisena päivänä kaikkialla.

Ensivaikutelma ihmisten kohtaamisessa syntyy kolmessa sekunnissa ja perustuu havaintoon ulkokuoresta. Sen jälkeen ihmistä arvioidaan hänen käyttäytymisensä perusteella. Hyvät tavat eivät vain kaunista, vaan ovat käyntikorttimme kaikkialla. Tapakasvatus on lapsen oikeus ja hyvät tavat ovat osa hyvinvoivan lapsen arjen taitoja. Hyvät ja yhtenäiset käytöstavat ovat perusedellytys toimivalle vuorovaikutukselle, jossa luodaan turvallisuutta ja sivistyneen kanssakäymisen perusta.Myönteinen ajattelu ja muiden kunnioittaminen, hyvien tapojen ottaminen osaksi jokaista hetkeä, pienet sanat kuten kiitos, ole hyvä, anteeksi – kaikki ne lisäävät hyvinvointia, viihtymistä ja välittämistä kouluissa.

Innostus on tarttuvaa

Mikä saa sinut syttymään keskellä harmainta arkea? Onko se kenties oppilas tai kollega, joka silmät loistaen selittää lähes utopisilta kuulostavia visioitaan? Hetken kuunneltuasi huomaat innostuksen tarttuvan. Pian olet mukana hankkeessa, jota perinteiset pelisäännöt eivät kahlehdi ja jossa osaamisesi kukoistaa. Innostunut ja kohtelias ilmapiiri saa ihmeitä aikaan. Miksi emme hyöndyntäisi enemmän innostuksen ja kohteliaisuuden voimaa?

Pelisäännöt puhuttavat. Ne ihastuttavat, vihastuttavat ja jopa raivostuttavat. Osalle säännöt luovat suloisen turvan, osalle ne ovat pelkkiä sanoja paperilla, mutta osa kokee tiukat raamit jopa kahlitseviksi, idearikkauden ja luovuuden tukahduttajiksi.

Uutta luotaavissa työyhteisöissä innostus on päivän sana. Tutkimusten mukaan innostuneet työntekijät saavat enemmän aikaan ja ovat suhtautuvat sitoutuneesti työnantajaansa. He ovat myös luovempia ja oma-aloitteisempia kuin kollegansa. Innostuksen on todettu myös ehkäisevän tehokkaasti loppuunpalamista. Siksi nyt mietitään jopa otsat kurtussa, miten innostukseen kannustavaa ilmapiiriä voisi johtaa ja ruokkia.

Diplomi-insinööri ja hyvää elämää tutkiva filosofi Frank Martela on todennut, että paras lahja työntekijöille on antaa riittävästi tilaa innostua. Sisäinen motivaatio koostuu neljästä tekijästä: vapaaehtoisuudesta, kyvykkyydestä, sosiaalisesta ulottuvuudesta ja hyvän tekemisestä. Tunne, että tekee toisille ihmisille hyvää ja saa aikaan myönteistä on merkityksellistä.

Samaa innostuksen pöhinää pitäisi nyt vahvistaa kouluissa. Nuori malesialaistaustainen yrittäjä Evon Söderlund kertoo Taivas+Helvetti -kirjassa hämmästelleensä suomalaisten välinpitämätöntä suhtautumista opiskelun luomiin mahdollisuuksiin. Hän oli itse saapunut Suomeen juuri ilmaisen opinahjon innoittamana, eikä voinut ymmärtää nuorten asennetta.

Uskonkin, että luovuus kukoistaa, kun lapset ja nuoret eivät miellä koulunkäyntiä ja opiskelua pakolliseksi pahaksi, vaan mahdollisuudeksi ja kykenevät löytämään sisältään motivaation. Terve itsekkyys auttaa tunnistamaan omia kiinnostuksen kohteita, jopa piiloteltuja ja tukahdettuja intohimoja. Ulkoisten paineiden tai ulkoisen kontrollin keinoin vähäisetkin motivaation rippeet karisevat.

On tärkeää, että oppilaat tuntevat itsensä taitaviksi ja kokevat saavansa aikaan merkityksellisiä asioita. Kun luokassa vallitsee hyvä tiimihenki ja oppilaat tuntevat yhdessä tekemisen iloa, opiskelu sujuu itsestään, vaikka se tuntuisikin välillä tympeältä. Erityisen tärkeää on kunnioittaa ja arvostaa toisen taitoja silloinkin, vaikka ne eivät itselle olisi merkityksellisiä. Keskinäinen kunnioitus ja toisen huomioiminen ovat taitoja, joita soisi niin kotona kuin koulussa myös aikuisten ahkerammin harjoittavan.

Miksemme pysähdy ja kysyä nuorilta: mitä minä voisin tehdä auttaakseni sinua löytämään intohimon ja innostuksen kipinän? Ehkäpä se löytyy, kun olemme läsnä ja kuuntelemme. Karistamme kiireet mielestämme. Emmekä tyrmää, vaan mietimme, löytyisikö ajatuksesta sittenkin jokin toteuttamisenkelpoinen idea ja kannustaisimme toteuttamaan sen.

Terveet, jokaisen hiljaa mielessään hyväksymät pelisäännöt rakentuvat monista seikoista, jotka perustuvat kokemukseen ja viisauteen. Eräs isä tiivisti nuorille pelireissulla olennaisen: Yhdessä koetut hetket ovat jotain sellaista, mitä te ette rahalla voi ostaa. Kokemus rakentuu pala palalta yhdessä asetetuista tavoitteista ja onnistumisen sekä pettymyksen tunteista. Parhaimmatkaan pelaajat eivät voita aina, eikä huomio koskaan keskity yhteen ainokaiseen henkilöön. Epäonnistumisen hetkellä äärimmäisen tärkeä taito onkin kyky iloita muiden onnistumisista. "Jos kaveri onnistuu, minäkin voin onnistua" -ajattelun taitaja menestyy elämässään. Aito ilo kitkee ympäriltään kateutta ja vahvistaa tärkeintä, positiivista ja innostunutta ilmapiiriä, jossa pelisääntöjä perusteineen ei tarvitse erikseen kirkastaa, ne ovat itsestäänselvyyksiä, eivätkä pelkkiä sanoja paperilla.

Heli Koivuniemi
päätoimittaja Evento-lehti, Keskisuomalainen Oyj
ELO-säätiön kouluruokailuverkoston jäsen
Tapaseuran hallituksen varajäsen

Mikä saa sinut syttymään keskellä harmainta arkea? Onko se kenties oppilas tai kollega, joka silmät loistaen selittää lähes utopisilta kuulostavia visioitaan? Hetken kuunneltuasi huomaat innostuksen tarttuvan.

Jaa hyvä käytäntö!

Hyvät käytännöt -verkkopalvelu
Tutustu palvelussa muiden käyttäjien kehittämiin hyviin käytäntöihin tai ehdota itse uutta.

Tapakasvatus mediassa

Tapakasvatus (Scoop.it)
Tapakasvatuksen Scoop.it-sivulle on kerätty mediassa julkaistuja uutisia ja artikkeleita tapakasvatuksesta.