Ajatuksia ja näkemyksiä tapakasvatuksesta

Tähän osioon ovat eri ikäiset ja eri alojen asiantuntijat kirjoittaneet tapakasvatuksen merkityksestä, tarpeellisuudesta ja läsnäolosta omassa elämässä. Kirjoittajat lähestyvät tapakasvatusasiaa erilaisista näkökulmista, jokainen omalla tavallaan omilla tavoillaan. Tapakasvatus koskettaa meitä kaikkia jokaisena päivänä kaikkialla.

Ensivaikutelma ihmisten kohtaamisessa syntyy kolmessa sekunnissa ja perustuu havaintoon ulkokuoresta. Sen jälkeen ihmistä arvioidaan hänen käyttäytymisensä perusteella. Hyvät tavat eivät vain kaunista, vaan ovat käyntikorttimme kaikkialla. Tapakasvatus on lapsen oikeus ja hyvät tavat ovat osa hyvinvoivan lapsen arjen taitoja. Hyvät ja yhtenäiset käytöstavat ovat perusedellytys toimivalle vuorovaikutukselle, jossa luodaan turvallisuutta ja sivistyneen kanssakäymisen perusta.Myönteinen ajattelu ja muiden kunnioittaminen, hyvien tapojen ottaminen osaksi jokaista hetkeä, pienet sanat kuten kiitos, ole hyvä, anteeksi – kaikki ne lisäävät hyvinvointia, viihtymistä ja välittämistä kouluissa.

Tapataituruutta metsästämässä

Julkisuudessa on viime vuosina käyty vilkasta keskustelua siitä, mitä peruskouluissa tulisi tuleville sukupolville opettaa. On puhuttu draamasta, koodaamisesta sekä yhteiskunnallisten valmiuksien lisäämisestä. Tapakasvatuksesta oppiaineena ei kuitenkaan ole keskusteltu lainkaan.

Itse olen sitä sukupolvea, jonka peruskoulun päättötodistuksessa ei ollut enää arviota käyttäytymisestä. Käytös arvosteltiin erikseen jokaisen oppiaineen osalta. Tämä on osin vääristänyt oppiaineen arvostelua, jos tarkoitus on ollut arvioida, kuinka oppiaineen tavoitteet on saavutettu.

Tapakasvatuksesta on puhuttu oman sukupolveni kohdalla varsin vähän. Onko vastuu koulun vai onko se perheen? Miten sen tulisi näkyä esimerkiksi vapaa-ajan toiminnoissa?

Itse näen hyvin vahvasti koko suomalaisella yhteiskunnalla vastuun tapakasvatuksessa. Se, kuten kasvatusvastuu ylipäätänsä, ei ole ulkoistettavissa. Emme voi edellyttää, että tiukoissa tuntikehyksissä olevat opettajat pystyisivät valtavan tietomäärän lisäksi myös varmistamaan oppilaiden tiedot ja taidot esimerkiksi illallisetikettien osalta. Etiketit olen itse oppinut vain ja ainoastaan kantapään kautta, ja kyllä se uloin haarukka ensin käteeni nykyään tarttuukin.

Tapakasvatusta pystymme jokainen edistämään omalla esimerkillämme. Varsinkin nuorille mallien kautta oppiminen on yleistä. Täytyy kuitenkin muistaa, että sättiminen ei välttämättä ole se oikein tapa koulia nuoria laittamaan roskat roskiin. Me nuoret olemme uteliaita, ja tästä johtuen kaiken A ja O on perusteellinen argumentointi. Kun avataan syyt ja seuraukset, miksi kulloisessakin tilanteessa tulee toimia tietyllä tavalla, on tällaiset toimintatavat helpompi omaksua.

Kaikesta huolimatta olisin kyllä silti ottanut arvion käyttäytymisestä jo peruskoulussa, jatko-opintopaikoista puhumattakaan.

Santeri LohiSanteri Lohi
puheenjohtaja
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry

Santeri Lohi"Julkisuudessa on viime vuosina käyty vilkasta keskustelua siitä, mitä peruskouluissa tulisi tuleville sukupolville opettaa. On puhuttu draamasta, koodaamisesta sekä yhteiskunnallisten valmiuksien lisäämisestä. Tapakasvatuksesta oppiaineena ei kuitenkaan ole keskusteltu lainkaan", Suomen Nuorisovaltuustojen liiton puheenjohtaja Santeri Lohi kirjoittaa.

Jaa hyvä käytäntö!

Hyvät käytännöt -verkkopalvelu
Tutustu palvelussa muiden käyttäjien kehittämiin hyviin käytäntöihin tai ehdota itse uutta.

Tapakasvatus mediassa

Tapakasvatus (Scoop.it)
Tapakasvatuksen Scoop.it-sivulle on kerätty mediassa julkaistuja uutisia ja artikkeleita tapakasvatuksesta.