Ajatuksia ja näkemyksiä tapakasvatuksesta

Tähän osioon ovat eri ikäiset ja eri alojen asiantuntijat kirjoittaneet tapakasvatuksen merkityksestä, tarpeellisuudesta ja läsnäolosta omassa elämässä. Kirjoittajat lähestyvät tapakasvatusasiaa erilaisista näkökulmista, jokainen omalla tavallaan omilla tavoillaan. Tapakasvatus koskettaa meitä kaikkia jokaisena päivänä kaikkialla.

Ensivaikutelma ihmisten kohtaamisessa syntyy kolmessa sekunnissa ja perustuu havaintoon ulkokuoresta. Sen jälkeen ihmistä arvioidaan hänen käyttäytymisensä perusteella. Hyvät tavat eivät vain kaunista, vaan ovat käyntikorttimme kaikkialla. Tapakasvatus on lapsen oikeus ja hyvät tavat ovat osa hyvinvoivan lapsen arjen taitoja. Hyvät ja yhtenäiset käytöstavat ovat perusedellytys toimivalle vuorovaikutukselle, jossa luodaan turvallisuutta ja sivistyneen kanssakäymisen perusta.Myönteinen ajattelu ja muiden kunnioittaminen, hyvien tapojen ottaminen osaksi jokaista hetkeä, pienet sanat kuten kiitos, ole hyvä, anteeksi – kaikki ne lisäävät hyvinvointia, viihtymistä ja välittämistä kouluissa.

Verkko muuttuu osallistumalla. Millaisen verkon sinä haluat?

Ihmiset viettävät yhä enemmän aikaa netissä ja hoitavat erilaisia asioita verkon välityksellä. Verkosta löytyy valtavasti tietoa, siellä on paljon viihdettä ja siellä voi hoitaa käytännön asioita. Tämän pintaraapaisun lisäksi netistä löytyy paljon muutakin. Yksi tärkeimmistä verkon mahdollisuuksista liittyy kuitenkin mielestäni ihmisten väliseen vuorovaikutukseen.

Sosiaalisen median myötä yhä useammalle ihmiselle tarjoutuu lisää mahdollisuuksia osallistua ja tehdä asioita toisten kanssa. Verkossa voi esimerkiksi tutustua toisiin ihmisiin ja kulttuureihin, ottaa kantaa itselleen tärkeisiin asioihin sekä kertoa itsestään, omasta elämästään ja ajatuksistaan. Netissä voi lisäksi jakaa ideoitaan, ratkaista ongelmia yhdessä tai auttaa muita ihmisiä jopa maailmanlaajuisesti. Tämä edellyttää tapojen miettimistä myös verkossa.

Netiketistä löydät tietoa verkossa toimimiseen

Verkossa tapahtuvaa vuorovaikutusta miettiessä on tärkeää tiedostaa, että netti sisältää erilaisia osa-alueita. Näillä eri osa-alueilla on tärkeää tiedostaa erilaiset tavat toimia. Näin voi pyrkiä varmistamaan, että tulee itse ymmärretyksi ja ottaa muut huomioon. Esimerkiksi keskustelut verkkolehden palstalla voivat erota verkkopeleissä käytävistä keskusteluista.

Yksi netin positiivisista asioista on, että ihmiset voivat itse päättää, kuinka he haluavat osallistua erilaiseen toimintaan tai keskusteluihin. Jotkut voivat valita sivustaseuraajan roolin, kun taas toiset voivat osallistua kommentoimalla tai jakamalla tietoa. Jotkut puolestaan voivat osallistua tuottamalla itse sisältöä ja jakamalla laajemmin ajatuksiaan blogeissa tai vlogeissa. Vaikka esimerkiksi videoblogit ovat pääasiassa vloggaajan itsensä tekemiä videoita, antavat julkaisutapa ja kommentointikentät mahdollisuuden myös keskustelulle ja vuorovaikutukselle. Mielenkiintoista voikin olla katsoa videoita, jossa vloggaajat kertovat saamistaan lempikommenteista. Eri tilanteissa voi siis tarvita erilaisia tapoja toimia.

Tietoa verkossa huomioon otettavista asioista löytyy esimerkiksi Netiketistä. Viime vuonna päivitetty netiketti löytyy Mediataitokoulusta. Käy lukemassa lista ja mieti mikä on mielestäsi sen tärkein kohta. Onko myös kaverisi kanssasi samaa mieltä?

Omalla toiminnallasi voit vaikuttaa verkossa

Netti on osa mediakulttuuria. Sosiaalisen median, sisällöntuottamisen ja muun osallistumisen kautta yhä useammalla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millainen verkko ja sen muodostama kulttuuri muille ovat. Kasvokkaisessa keskustelussa sanat jäävät usein vain osallistujien mieliin, mutta verkossa erilaisiin keskusteluihin voi törmätä ja palata pitkänkin ajan jälkeen. Onkin hyvä miettiä ja keskustella myös muiden kanssa siitä, millainen olisi kaikille mahdollisimman hyvä verkko. Miten voit itse vaikuttaa siihen? Millaista käytöstä itse haluat nähdä verkossa?

Syyskuussa Suomessa vietetään tapakasvatusviikkoa. Viikko antaa mahdollisuuden miettiä ja keskustella niistä tavoista, joilla ihmisten verkossa toimivat. Viikolla järjestetään myös kuvauskilpailu siitä, millaisissa tilanteissa arjessa tarvitaan hyviä tapoja. Tämä antaa mahdollisuuden tuoda esiin niitä verkon tilanteita, joissa tarvitaan hyviä tapoja toimia.
Tietoa verkossa huomioon otettavista asioista löytyy esimerkiksi Netiketistä.

Lauri PalsaLauri Palsa
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö

Lauri Palsa"Kasvokkaisessa keskustelussa sanat jäävät usein vain osallistujien mieliin, mutta verkossa erilaisiin keskusteluihin voi törmätä ja palata pitkänkin ajan jälkeen. Onkin hyvä miettiä ja keskustella myös muiden kanssa siitä, millainen olisi kaikille mahdollisimman hyvä verkko. Miten voit itse vaikuttaa siihen? Millaista käytöstä itse haluat nähdä verkossa?" Lauri Palsa Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista kirjoittaa.

Jaa hyvä käytäntö!

Hyvät käytännöt -verkkopalvelu
Tutustu palvelussa muiden käyttäjien kehittämiin hyviin käytäntöihin tai ehdota itse uutta.

Tapakasvatus mediassa

Tapakasvatus (Scoop.it)
Tapakasvatuksen Scoop.it-sivulle on kerätty mediassa julkaistuja uutisia ja artikkeleita tapakasvatuksesta.