Maailman tavat -pelin ohjeet

Maailman tavat -pelissä on tarkoitus tutustua eri maiden tapoihin ja käyttäytymissääntöihin matkustuspelin avulla. Pelissä ei ole yhteistä pelilautaa, vaan jokaisella pelaajalla on oma lentokarttana toimiva maailmakartta, johon on merkitty eri kaupunkeja. Kukin pelaaja piirtää oman lentoreittinsä karttaan aina kun on saanut lunastettua lentolippunsa oikealla vastauksella. Kartta auttaa hahmottamaan, millaisia tapoja eri puolilla maailmaa noudatetaan.

Pelissä ei käytetä noppaa vaan lentolippuina toimivia kysymyskortteja. Niissä on matkakohteen lisäksi paikallisiin tapoihin liittyvä kysymys ja kolme vastausvaihtoehtoa.

Maailman tavat -peliohje (pdf)

Maailman tavat -pelin vastaukset (pdf)

Lentoliput (pdf)

Lentolippupohja (pdf)

Lentokartta (pdf)

Maailman tavat -pelin vaihtoehtoisia käyttötapoja

1. Peli voi toimia maailman tapojen tarkastelun lähtökohtana

  • Maailman tavat -peli soveltuu hyvin eri maiden tapakulttuuria koskevan opetustilanteen käynnistäjäksi. Lentolippujen yllättävätkin esimerkit herättävät helposti kysymyksiä, joihin oppilaat voivat etsiä selityksiä pelin jälkeen joko yksin, pareittain tai yhdessä opettajan kanssa.
  • Lentolippuja voidaan tällöin ryhmitellä esimerkiksi maanosittain tai uskonnon tai kielialueen perusteella. Vertailua voidaan tehdä vaikka englanninkieliseen maailmaan ja sen tapoihin. Kukin peliryhmä saa tehtäväkseen selvittää verkkohaun tai kirjallisuuden avulla, mikä näiden ryhmien tapakulttuuria yhdistää, erottaa tai selittää.
  • Pelin pohjalta voidaan myös käydä keskustelua siitä, miten ulkomailla liikuttaessa kannattaa käyttäytyä ja mitä ei ainakaan kannata tehdä.

2. Peli voi toimia tapatarkastelun yhteenvetona

  • Maailman tavat -peliä voidaan käyttää myös eri maiden tapoja koskevien ryhmätöiden tai niistä käydyn keskustelun jälkeen eräänlaisena leikkimielisenä testinä.
  • Oppimistilanteessa voidaan ennen peliä vertailla opettajan ja oppilaiden kokemuksia eri maiden tapakulttuurin eroista ja luoda näin yhteistä tietopohjaa peliä varten.

3. Peliä voidaan kartuttaa ja muokata lentolippupohjien avulla

  • Jos oppilasryhmä innostuu Maailman tavat -pelistä, ulkomaisia tapoja koskevaa tiedonhakua voidaan käyttää uusien lentolippujen tekemiseen. Sitä varten materiaalipaketissa on myös tyhjiä lentolippupohjia, joita voidaan monistaa tarvittava määrä.
    Tällöin pelaajaryhmät voivat haastaa toisiaan omilla tehtävillään.
  • Oppilasryhmässä mahdollisesti olevia etniseltä taustaltaan erilaisia sekä muuten eri maiden kulttuureissa eläneitä ja niistä tietäviä oppilaita voidaan hyödyntää pelin kehittämisessä. He voivat lisätä peliin tehtäviä, jotka perustuvat heidän tuntemaansa tapakulttuuriin.
  • Maailman tavat -peliä voidaan hyödyntää myös kielten oppitunneilla. Oppilaat voivat ottaa selvää eri maiden kulttuureista ja laatia tyhjiin lentolippuihin kysymyksiä opiskeltavalla kielellä. Samalla he saavat harjoitella tapasanastoa itse tuottamalla ja peliä pelaamalla.