Kolme filosofia - äänikertomukset

Näiden kolmen äänikertomuksen tarkoituksena on täydentää elämänkatsomustiedon oppimateriaalia.

Sisältöjensä puolesta ne asettuvat luokille 3-5 itsetuntemuksen ja kulttuuri-identiteetin alueelle, luokille 6-9 katsomusten maailmaan. Äänikertomukset on suunnattu ensisijaisesti kolmansilta luokilta ylöspäin, mutta niitä voi käyttää soveltuvin osin pohjustamaan elämänkatsomustiedon opetusta.

Äänikertomukset on tuotettu opetuskäyttöön ja niiden tavoitteena on täydentää elämänkatsomustiedon yleissivistystä, katsomuksellisuutta, monitieteisyyttä sekä erityisesti sen yhtä lähtökohtaa, filosofiaa. 

Thales, noin 636 - 546 eaa

Aristoteles, 384 - 322 eaa

Rene Descartes, 1596 – 1650

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 040 348 7555, faksi 040 348 7865 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
14.06.2013