Toinen kotimainen ja vieraat kielet


EUR (Esposizione Universale di Roma) on Mussolinin Roomaan rakennuttama alue vuoden 1942 maailmannäyttelyä varten. Kuva: Hanna Lämsä
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys ja Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurin tuntemus aihekokonaisuuksien tavoitteena on antaa oppilaalle mahdollisuuksia toimia oman kulttuurinsa tulkkina. Tulkkina olemisen voi ymmärtää käytännöllisesti: miten ja mitä kerron omasta kulttuuristani ihmisille, joiden äidinkieli on muu kuin omani? Tunnenko oman kulttuuriini historiaan ja perinteeseen liittyviä sanoja vieraalla kielellä ja osaanko käyttää niitä? Tulkkina oleminen edellyttää sekä oman kulttuurin vaiheiden ja piirteiden tuntemista että toisen kielen osaamista. Vieraan kielen opiskelu on olennaisesti myös tutustumista toiseen kulttuuriin.

Kielten tehtävissä on hyvä käyttää mahdollisimman paljon tiettyyn kulttuuriin kiinteästi liittyvää materiaalia. Voitte käyttää joko kirjoja, lauluja ja runoja, jotka on kirjoitettu äidinkielellänn, jolloin tehtävänä on aineiston kääntäminen jollekin toiselle kielelle tai sen pohjalta kertominen. Hyödyntäkää opetuksessa myös opiskeltavan kielen ja kulttuurin olennaisia tekstejä ja tutustukaa maiden kulttuurin erityispiirteisiin sekä sen henkiseen ja aineelliseen perintöön (esimerkiksi maailmanperintökohteet).

Ruotsi toisena kotimaisena

  • Vierailkaa silakkamarkkinoilla ja tutustukaa saaristolaiselämään ja elinkeinoihin. Tutustukaa suomalaisruotsalaiseen kulttuuriin, sen levinneisyyteen ja piirteisiin: kirjallisuuteen, juhliin ja tapoihin ja suomenruotsalaisiin historiallisiin vaikuttajiin.
  • Harjoitkaa loruja, leikkejä ja lauluja ruotsiksi.

Muut kielet

  • Tutustukaa eri kulttuurien leikkeihin, loruihin ja lauluihin ja harjoitelkaa jokin perinteinen loru, leikki tai peli niin että voitte esittää tai opettaa sen myös muille. Miten leikit eroavat toisistaan eri maissa?
  • Tutustukaa äidinkielen ja kirjallisuuden tehtävään 7:  Eläytyminen suomalaisen kirjailijan tai muun taiteilijan elämään. Kootkaa tutkimanne henkilön elämänkertatiedot ja kääntäkää ne opiskeltavalle kielelle. Esitelkää henkilö toisillenne kuvitellen, että toinen pareista on ulkomaalainen ystäväsi. Kirjoittakaa ystävällenne myös kirje, jossa kerrotte laajemmin henkilön elämästä.
  • Harjoitelkaa kertomaan omasta kotiseudustanne vieraalla kielellä.
  • Valitkaa jokin suomalainen esine tai asia ja kirjoittakaa siitä kirjoitelma opiskeltavalla kielellä.
  • Laatikaa visuaalisesti näyttävä esite Suomen maailmanperintökohteista ja lähettäkää se ystävyyskouluunne maahan, jossa puhutaan opiskelemaanne kieltä.
  • Hankkikaa kirjeenvaihtotovereita tai ystävyyskoulu ja aloittakaa jatkokertomus, johon koulut vuorotellen kirjoittavat yhden kappaleen. Voitte kirjoittaa novellin, matkakertomuksen, pienoisromaanin tai täyspitkän romaanin!

LINKKEJÄ
Edu.fi - Oppimateriaalit: Ihmisenä maailmassa
Unesco: World Heritage Sites

Perusopetus: toinen kotimainen ja vieraat kielet
Lukio: toinen kotimainen ja vieraat kielet

Hanna Lämsä