Lärobjekt om Köpenhamn - dansk hörförståelse

Lärobjekt om Köpenhamn - dansk hörförståelse

  • Dessa två webbläromedel lämpar sig för de övre klasserna i den grundläggande utbildningen och för gymnasiets kurs 2 (MO2: Språk, kultur och identitet
  • Läromedlen lämpar sig säkerligen även för svenskundervisningen i finska skolor, i de gymnasiekurser där temat Norden ingår.

Gåtur i København

Lärobjektet tränar hörförståelsen i danska. Eleven står vid Rådhuspladsen och ska därifrån med hjälp av de instruktioner han eller hon hör via Strøget ta sig till Den lille havfrue. Eleven får information om Köpenhamns historia; om platser, byggnader och annat som eleven möter på vägen.

Gåtur i København tar ca 25 minuter att komma igenom. Därför finns lärobjektet även uppsjpjälkt i tre delar.


Kartpromenad i Köpenhamn

I lärobjektet tar sig eleven fram i centrum av Köpenhamn med hjälp av en ”talande karta”. Elevens uppgift är att leva sig in i turistens roll och röra sig på kartan med hjälp av instruktioner. Rutten går från Hovedbangården till Tivoli.


Relaterat

Lärobjekt om Oslo- hörförståelse i norska

Tvärslå - nordiska nätordbok

Tio lektioner i danska (Studentlitteratur)
Info om danskans uttal, om varför siffrorna heter som de gör i danskan (videoklipp) samt hörförståelse i danska. Materialet är tilläggsmaterial till Helle Karlands bok 'Tio lektioner i danska Texter och övningar' (Studentlitteratur 2000).

Norden i skolan

Nordisk Sprog (DR)
Norden-frågesporter, intervjuer med artister, lättläst info om våra språk och våra lånord. Du kan också skicka in din egen rapp och läsa andra nordiska ungdomars rapptexter. Webbplatsen upprätthålls av Danmarks radio.

Vetamix

© Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, tfn 040 348 7555 www.edu.fi fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
15.12.2016