Liikennekasvatus

SuojatieLiikennekasvatuksen tavoitteena on liikennekäyttäytymistä ja -turvallisuutta edistävien taitojen, tietojen ja asenteiden kehittäminen varhaiskasvatuksessa ja kaikilla kouluasteilla. Suunnittelun lähtökohtana ovat oppilaan ikä, liikenneympäristö, oppilaiden kokemukset, liikkumistarpeet ja yksilölliset taidot. Sisältöä rakennetaan aiemmin opittujen asioiden pohjalta oppilaan taitojen kehittyessä.

Turvallisia toimintatapoja opetetaan niin kotona kuin koulussa. Turvalliset toimintatavat omaksutaan varmimmin, kun lapsen ja nuoren lähiympäristö tukee omalla esimerkillään ja käytöksellään vastuullista toimintaa liikenteessä. Liikennekasvatus on parhaimmillaan pitkäjänteistä ja jatkuvaa. Siirryttäessä kouluasteelta toiselle, turvallisten toimintatapojen tulisi säilyä ja niiden tulisi olla osa jokapäiväistä elämää.

Liikenneturvallisuusviikko 2018 – Turvallisesti kävellen ja pyörällä

Liikenneturvan koordinoimaa valtakunnallista koulujen liikenneturvallisuusviikkoa vietetään tänä syksynä viikolla 37, eli 10. - 14.9.2018. Viikon avajaiset pidetään tänä vuonna Ruovedellä 10.9.2018.

Opetussuunnitelmassa kävelyssä ja pyöräilyssä tarvittavien tietojen ja taitojen opettaminen linkittyy erityisesti laaja-alaisen osaamisen osa-alueista erityisesti 'Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot' -osioon.

Aineistot jaoteltu eri koulutusasteiden mukaisesti ja myös varhaiskasvatukselle on oma osionsa. Voit tutustua niihin Liikenneturvan sivuilla.

Liikenneturvallisuusviikko 2018 – Turvallisesti kävellen ja pyörällä

Katso myös:

Liikenneturvan opettajien sivut

Elisa Helinin blogikirjoitus: Ihmisenmittainen liikenne – lapsenmittainen koulutie

Ajankohtaista

Koulujen liikenneturvallisuusviikkoa vietetään 10.-14.9. – teemana turvallisesti kävellen ja pyörällä

Liikennekasvatuksen yhteistyöverkosto on yhdessä asiantuntijaopettajien kanssa suunnitellut turvalliseen kävelyyn ja pyöräilyyn liittyviä toimintavinkkejä ja -ideoita käytettäväksi opetuksessa.

Kuvituskuva

Liikenneaiheinen teemapäivä kouluun

Liikenneturvan sivulta löydät tehtäviä aina ajankohtaiseen liikennekasvatukseen. Liikennerastien kuvauksissa on ohjeet toteutukseen eri luokka-asteilla ja tehtävät voidaan ottaa osaksi eri oppiaineiden opetusta.

Poliisiileijona

Poliisin uusi videokanava Poliisitube tarjoaa tietoa, neuvoja ja tunteita

Poliisitube on poliisin uusi videokanava, jossa julkaistaan ohjelmasarjoja lapsille ja nuorille sekä videoita liikenteeseen ja oman turvallisuuden parantamiseen liittyen. Mukana on myös videobloggaajia.