Liikunnan lukiodiplomi

Ohjeet ennen 1.8.2016 lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille

Liikunnan lukiodiplomi ennen 1.8.2016 lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille (pdf)

Aikaisempien vuosien liikunnan lukiodiplomien arkisto

Ohjeet lukio-opintonsa 31.7.2016 jälkeen aloittaneille opiskelijoille

Liikunnan lukiodiplomin ohjeet lukio-opintonsa 31.7.2016 jälkeen aloittaneille opiskelijoille (pdf)

Liikunnan lukiodiplomin tukimateriaali

Move!-mittausosioiden suoritusohjeet (pdf)

Liikuntakykyisyys-osion arviointi: Viitearvot sekä pisteiden ja arvosanan laskeminen (pdf)

Suorituskortti opettajalle (pdf)

Lukiodiplomitodistus

Lukiodiplomeissa käytetään yhtenäistä todistuslomaketta. Opetushallituksen tuottama lukiodiplomitodistus on sähköisesti täytettävä ja tulostettava pdf-lomake. Lukiodiplomitodistus on lukioiden käytettävissä Suullisen kielitaidon arvioinnin koepankki ja lukiodiplomipalvelun yhteydessä.Uudet lukiodiplomitodistus-lomakkeet 31.7.2016 jälkeen lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille julkaistaan maaliskuussa 2018. Maksuttomat lukiodiplomitodistus-lomakkeet (pdf) tulevat ladattaviksi Suullisen kielitaidon arvioinnin koepankkiin.

Jos lukiodiplomin suorittanut opiskelija on aloittanut lukio-opintonsa ennen 1.8.2016, käytetään aiemmin tuotettua kyseisen lukiodiplomin todistuslomaketta (pdf).

Lukiokoulutusta järjestävien oppilaitosten rehtorit saavat Opetushallitukselta tunnukset järjestelmään. Yksittäiset opettajat järjestelmän käyttäjiksi rekisteröi kunkin oppilaitoksen rehtori. Oppilaitosten tiedot päivittyvät koepankkiin Opintopolku.fi-portaalin kautta. Sähköinen lukiodiplomitodistus on lukioille maksuton. Koepankki sisältää lukiodiplomitodistukset kotitalouden, kuvataiteen, käsityön, liikunnan, median, musiikin, tanssin ja teatterin lukiodiplomeille.

Tiedote lukiodiplomin sähköisen todistuspohjan käyttöönottamisesta
Suullisen kielitaidon arvioinnin koepankki ja lukiodiplomipalvelu

Liikunnan lukiodiplomin ohjeiden päivitys 2017

Opetushallitus on päivittänyt 2.5.2017 liikunnan lukiodiplomin suorittamisen ohjeet Opetushallituksen 27.10.2015 päättämien lukion opetussuunnitelman perusteiden 2015 mukaisesti. Näitä päivitettyjä ohjeita noudatetaan silloin, kun opiskelijan lukio-opinnot järjestetään 1.8.2016 alkaen käyttöön otetun opetussuunnitelman mukaan. Päivitettyjä lukiodiplomien ohjeita voidaan käyttää lukuvuodesta 2017–2018 lähtien.

Muutoksia liikunnan lukiodiplomin suorittamisen ohjeissa

  • Lukiodiplomin yleiset suoritusohjeet sisältyvät liikunnan lukiodiplomin ohjeisiin
  • Lukiodiplomien suorittamisen ohjeiden rakenne/dispositio on yhdenmukaistettu
  • Liikunnan lukiodiplomin ohjeet ovat annettu toistaiseksi voimassa olevina
  • Lukiodiplomisuorituksen arvioinnissa ja erillisessä lukion päättötodistuksen liitteenä annettavassa lukiodiplomitodistuksessa käytetään asteikkoa 4–10
  • Päivitetyissä lukiodiplomien ohjeissa arvioinnin kohteet ja kriteerit annetaan arvosanoille 6, 8 ja 10.

Lisätietoja

opetusneuvos Matti Pietilä, puh. 029 533 1172,

Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta

Opetushallitus on selvittänyt lukiodiplomien toteutumista lukioissa lukuvuosina 2008–2009 ja 2009–2010.

Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta (OPH.fi)

Lukiodiplomiaineiden e-oppimateriaali

Opetushallitus on tuottanut taito- ja taideaineiden lukio-opiskeluun monikäyttöisiä e-oppimateriaaleja: Kotitalouden Minun kotini, käsityön Tekstiilikulttuurit ja minä, median Medianmaailma, tanssin Tanssinmaailma ja teatterin Nykyteatterinrihmastoja.

Lukiodiplomiaineiden e-oppimateriaali
Taito- ja taideaineiden e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi -esite (pdf)