Lukiokoulutus

Lukiokoulutuksen sivuilta löytyy aineistoja oppiaineittain. Lisäksi kannattaa tutustua Materiaaleja ja työtapoja -osioon, josta löytyy myös materiaalia eri oppiaineiden opetuksen monipuolistamiseen.

Kilpailuja ja teemapäiviä löytyy kootusti ko. otsikon alta.

Kerro, millainen on sinun eduskuntasi!

EduskuntaMinun eduskuntani -muistitiedonkeruu haastaa Suomen koululaiset kertomaan näkemyksiään eduskunnasta, kansanedustajista ja kansalaisvaikuttamisesta.

Eduskunta ryhtyi vuodenvaihteessa keräämään kansalaisilta muistitietoa, joka liittyy kansalaisvaikuttamiseen, eduskuntaan ja kansanedustajiin. Minun eduskuntani -keruun toivotaan tavoittavan mahdollisimman kattavasti eri ikäluokkia. Keruu jatkuu elokuun puoliväliin 2016 saakka. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan palkintoja.

Millainen on ihannekansanedustajasi?

Eduskunta-aiheen pohtiminen tukee kansalaiskasvatusta ja sopii yhteiskuntaopin opetusmenetelmäksi yläkouluihin ja lukioihin. Osallistumisen virikkeenä voi käyttää Minun eduskuntani -keruun verkkosivuja, joille on koottu kuvia ja pieniä tarinoita eduskunnan historiasta sekä esimerkiksi vanhoja vaalimainoksia.

Kerro kohtaamistasi kansanedustajista. Oletko ottanut Benin kanssa selfien?

Omakohtaisia kokemuksia eduskunnasta on etenkin parlamenttikerhojen jäsenillä ja Nuorten parlamenttiin osallistuneilla oppilasedustajilla ja toimittajaoppilailla. Keruuseen osallistuminen ei kuitenkaan edellytä omakohtaisuutta; laajasti ymmärretty muistitieto sisältää myös yleisiä käsityksiä ja tulkintoja edustuksellisesta demokratiasta.

Millaisia tunteita eduskuntaan liittyy?

Keruuseen vastaaminen tapahtuu suomeksi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja ruotsiksi Svenska litteratursällskapet i Finlandin sivuilla, joille pääsee myös eduskunnan verkkosivuilta.

Lisätietoja ja vastauslomake löytyvät sivulta:

Minun eduskuntani

KuvituskuvaMinun eduskuntani -muistitiodonkeruu haastaa Suomen koululaiset kertomaan näkemyksiään eduskunnasta, kansanedustajista ja kansalaisvaikuttamisesta. Minun eduskuntani -keruu kuuluu Suomi 100 -juhlavuoden hankkeisiin. Keruuaineistoista on tarkoitus koota julkaisu syksyyn 2017 mennessä.