Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkieli ja kirjallisuus on taito-, tieto-, kulttuuri- ja taideaine. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus tähtää sellaisiin moniluku-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin, jotka luovat riittävät edellytykset jatko-opinnoille, osallisuudelle työelämässä ja aktiiviselle kansalaisuudelle. Oppiaineen tehtävänä on tarjota aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen, auttaa opiskelijaa rakentamaan identiteettiään, arvostamaan omaa kulttuuriaan ja kieltään. Tavoitteena on oppia erittelemään ja tulkitsemaan erilaisia tekstejä ja tuottamaan tekstejä eri tarkoituksiin. Opiskelijoita ohjataan aktiiviseen tiedonhankintaan ja tiedon kriittiseen käsittelyyn ja tulkintaan.

Oppiaineessa on 12 eri oppimäärää: suomen kieli ja kirjallisuus, ruotsin kieli ja kirjallisuus, saamen kieli ja kirjallisuus, romanikieli ja kirjallisuus, viittomakieli ja kirjallisuus, muu opiskelijan äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus, suomi saamenkielisille, ruotsi saamenkielisille, suomi viittomakielisille ja ruotsi viittomakielisille.

Tapahtumia ja kilpailuja

Tärkeimmät lukiolaisille suunnatut vuosittaiset kirjoituskilpailut ovat Suomalainen kirjoituskilpailu, Pikku-Finlandia sekä Yritys hyvä. Opetushallitus on yhteistyökumppanina niiden toteuttamisessa.

Lisätietoja: opetusneuvos Minna Harmanen, , puh. 029 533 1481

Ajankohtaista

Kuvituskuva

Suomalainen kirjoituskilpailu 2018

Suomalainen kirjoituskilpailu 2018 haastaa lukiolaiset pohtimaan Suomen moninaisuutta. Kilpailuaikaa on itsenäisyyspäivään 6.12.2018 saakka.

Kuvituskuva

Lukion puheviestintätaitojen opettamisen tueksi materiaalia

Lukion puheviestintätaitojen opettamisen tueksi on julkaistu materiaalia. Aineisto tukee puheviestinnän päättökokeeseen valmistumista ja koesuoritusten arviointia ja on tarkoitettu sekä opettajille että opiskelijoille.

Mediaa vaikuttavasti - Käsikirja nuorten mediavaikuttamiseen on julkaistu

Käsikirjassa esitellään menetelmiä, joilla voidaan edistää nuorten mediavaikuttamista. Käsikirja on tarkoitettu nuorisoalan toimijoille: oppilaitoksissa, nuorisotyössä ja järjestöissä työskenteleville sekä alaa opiskeleville.