Eurooppalainen ihminen (HI2)

Tehtävä eurooppalaisesta ihmiskäsityksestä

Käsitys ihmisen asemasta muuttui uuden ja uusimman ajan Euroopassa ratkaisevasti: ihminen, jonka 1500-luvulla Martti Luther (1483–1546) ymmärsi Jumalan luomistyön tulokseksi, Jumalan kuvaksi, muuttui valistusaikana John Locken (1632-1704) ja Montesquieun (1689–1755) ajattelussa järkiolennoksi. 1800-luvulla järjen asema alkoi murentua, kun Charles Darwin (1809–1882) teki ihmisestä apinan sukulaisen ja Karl Marx (1818–1883) yhteiskuntaluokkansa tuotteen. Lopulta Sigmund Freudin (1856–1939) mukaan ihminen ei ollut enää herra talossaan, vaan tiedostamattomien voimien heiteltävänä.

Opiskelijoiden pohdittavaksi

1. Millainen suhde ihmisellä Martti Lutherin mielestä oli Jumalaan ja muihin henkivaltoihin?

2. Millaiseksi asennoituminen muuttui valistusaikana?

3. Mihin Charles Darwin tarvitsi Jumalaa?

4. Entä Karl Marx ja ja Sigmund Freud?

5. Ketkä ajattelijoista luottivat luonnonlakeihin?

6. Lutherin mielestä ihminen oli Jumalan luoma olento, jolle tämä oli ilmoittanut tahtonsa. Kuvaa muiden ajattelijoiden näkemystä ihmisestä. Mikä loi heidän mielestään ihmisen sekä hänen tapansa ja kulttuurinsa? 

7. Mikä selittää ajattelussa tapahtuneen muutoksen uuden ja uusimman ajan Euroopassa?

 Teksti: Kimmo Jalonen