Pyyntikulttuurit ja maanviljely

Metsästyksen ja keräilyn tarkoitus on käyttää hyväksi monia luonnonvaroja sen sijaan, että heimo olisi riippuvainen vain harvoista elinkeinoista. Pienet, liikkuvat ihmispopulaatiot sopeutuvat olosuhteisiin ja hyödyntävät niitä raaka-aineita, jotka jo ovat alueella. Lämpimillä ja trooppisilla alueilla metsästäjä-keräilijät hyödyntävät monia eri kasveja ravinnoksi, lääkeaineiksi, saippuan korvikkeeksi jne. Tavallista on, että tällaiset ryhmät tuntevat ja hyödyntävät useita satoja kasvilajeja. Arktisilla ja subarktisilla alueilla ilmasto pakottaa pyytäjä-keräilijät keskittymään enemmän metsästykseen kuin keräilyyn.

Ympäristön laajempi muuttaminen alkoi vasta sitten, kun ihminen ryhtyi metsästämään suuria riistaeläimiä. Jääkausien päättyessä 35 000–10 000 vuotta sitten Eurooppaa peitti suunnaton aro, jonka tuottama rehumäärä ruokki valtavia eläinlaumoja: mammutteja, alkuhärkiä, biisoneja jne. Ilmaston lämpeneminen metsitti arot, eläinten ravintona käyttämää ruohoa oli paljon vähemmän ja moni suuri eläin kuoli sukupuuttoon.

Euroopasta hävisivät mammutti, villasarvikuono ja jättiläishirvi sekä Pohjois-Amerikasta jättiläislaiskiainen, hevonen, kameli ja jättiläisbiisoni. Vaikka pääasiallisena syynä suurten nisäkkäiden häviämiseen pidetään jääkauden lopun ilmastonmuutosta ja mannerjäätiköiden sulamista, entistä tehokkaammin metsästämään oppineella ihmisellä on oletettavasti ollut oma osuutensa asiaan: suurriistaa metsästettiin esimerkiksi polttamalla metsää, jolloin eläimet saatiin ajettua ansoihin tai niiden kulkureittejä muutettiin.

Metsästäjä-keräilijätkin muuttivat luontoa, mutta nykyisistä kulttuureista metsästäjä-keräilijöiden vaikutus ympäristöönsä on joidenkin ympäristöönsä hyvin sopeutuneiden maatalouskulttuureiden rinnalla kaikkein vähäisin. Tämän on katsottu olevan osoitus kulttuurisesta oppimisesta: metsästäjä-keräilijöiden oli opittava elämään paremmin luonnon ehdoilla viimeisen jääkauden jälkeen, kun suuret riistaeläimet olivat kuolleet sukupuuttoon.

Teksti: Kimmo Jalonen