Kansainväliset suhteet (HI3)

Sivuilla olevat tehtävät ja aiheet ovat vain esimerkkejä ja otteita historian opetuksen kokonaisuudesta. Niitä voi hyvin soveltaa myös muihin aihepiireihin.

Esimerkiksi kansanvainoista on tässä nostettu esiin holokaust ja inkeriläisten kohtalo.