Kulttuurien kohtaaminen (HI6)

Ihmiset pohtivat kulttuurien kohdatessa millä tavalla he ovat erilaisia toisen kulttuurin ihmisiin verrattuina ja mitä vieraasta kulttuurista omaksutaan. Akkulturaario eli uuden kulttuurin omaksuminen voi johtaa jopa täydelliseen vieraan vaikutuksen torjuntaan tai siihen sulautumiseen eli assimilaatioon.

Seuraavassa tarkastellaan ajattelun erilaisuutta ja naisen aseman muuttumista toisen maailmansodan jälkeisessä Itä-Afrikassa, pakolaisen ja siirtolaisen kokemuksia Suomessa ja Ruotsissa, länsimaisen liikemiehen ja japanilaisten kohtaamista sekä länsimaisten tapojen ja perinteisen elämäntavan kohtaamista nuorten keskuudessa islamilaisessa Iranissa.