Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan (HI5)

Suomi ennen autonomiaa: Oliko Suomi osa Eurooppaa?

Lukion opiskelijoita yritetään saada pohtimaan Suomen asemaa muun Euroopan yhteydessä. Oliko Suomi Euroopan syrjäaluetta vai osa Eurooppaa? Tarkastelun pohjana on kaksi aineistoa, toinen keskiajalta ja toinen 1700-luvun lopulta.