Verkkomateriaaleja yhteiskuntaopin opetukseen

Nuortenideat.fi
Nuortenideat.fi tarjoaa nuorille matalan kynnyksen osallistua, vaikuttaa sekä kertoa omat mielipiteet kehittämisen kohteista, olivat ne sitten paikallisia tai valtakunnallisia. Julkaisija: oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti

Materiaaleja nuorten rikosten ehkäisyyn (rikoksentorjunta.fi)
Kouluissa helposti käytettäviä aineistoja ja työkaluja ajankohtaisiin kysymyksiin:

 • Perhe- ja lähisuhdeväkivalta
 • Seksuaalinen väkivalta ja itsemääräämisoikeus
 • Seurusteluväkivalta
 • Kiusaaminen
 • Vihapuhe ja radikalisoituminen
 • Mediataidot
 • Päihteet
 • Raha- ja digipelaaminen
 • Liikenne
 • Tunnetaidot
 • Rikokset ja rikosprosessi

Miten talous toimii systeeminä? How the Economic Machine Works by Ray Dalio (youtube.com)

Yrityselämän nuoret sukupolvet -digitaaliset bisneskurssit lukioihin
Yrityselämän nuoret sukupolvet tarjoaa digitaalisia Bisneskursseja toiselle asteelle. Nuoret oppivat kaupallista osaamista ja tulevaisuuden työelämätaitoja, joilla he menestyvät globaalissa toimintaympäristössä.

Ahtisaari-päivän konfliktinratkaisuroolipeli
Erityisesti lukiolaisille suunnatussa pelissä ratkotaan konfliktia ja opetellaan neuvottelemaan kuvitteellisessa valtiossa nimeltä Kurkum. Pelissä oppilaat pääsevät astumaan mm. rauhanneuvottelijan, separatistin ja pakolaisleirillä toimivan kansalaisjärjestön edustajan saappaisiin.

Etälukion yhteiskuntaopin verkkomateriaali
Aineisto kattaa kurssit 1, 3 ja 4. Verkkomateriaali tehtävineen ja testeineen tukee yhteiskuntaopin kurssien itsenäistä opiskelua. Materiaalia voi käyttää apuna myös luokkaopetuksessa.

Saisinko puheenvuoron?
Kokoustaidon verkko-oppimateriaali on tarkoitettu lukioon ja ammatilliseen peruskoulutukseen. Materiaali soveltuu hyvin myös itseopiskeluun. Tuotanto: Opetushallitus 2005

Globaali-ikkuna
Globalisaatiota tarkastellaan materiaalissa kulttuurin, liikkuvuuden, ympäristön, talouden ja politiikan kautta. Jokaisessa osiossa on kolme näkökulmaa ja niihin liittyviä tehtäviä. Perustehtävien lisäksi asioita kannustetaan pohdiskelemaan erityisesti ihmisoikeuksien ja mediakasvatuksen kannalta. Minä ja globalisaatio -osuudessa eri aloilla työskentelevät ihmiset kertovat videolla omasta suhteestaan globalisaatioon ja sen vaikutuksista elämäänsä. Globaali-ikkuna sopii esimerkiksi kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys -aihekokonaisuuden opiskelun tueksi.

Teknologia ja yhteiskunta
Verkkomateriaali tutustuttaa lukiolaiset aihekokonaisuuden aihepiiriin. Teemoina ovat teknologia, sen eri osa-alueet, tekijät, historia ja nykypäivä. Materiaali sisältää asiantuntijoiden artikkeleita, tehtäviä eri oppiaineisiin ja linkkejä mielenkiintoisiin aineistoihin.

Aasia – kohti vuotta 2015
Verkkomateriaali pohtii kehityksen ja Kiina-ilmiön taustoja. Siinä tarkastellaan kuuden maan esimerkkien kautta, mitä kehitys tarkoittaa, mitä on Aasian nopean nousun taustalla ja saavutetaanko YK:n vuosituhattavoitteet. Tuotanto: Opetushallitus, UNDP ja ulkoasiainministeriö

Maailman taustat opettajille
Taustapaketit mm. tietoyhteiskunnasta, aidsista ja geenimuuntelusta. Jokaisessa taustapaketissa on kolme teemaa eri näkökulmista valottavaa tekstiä, faktalaatikko, ideoita opetustilanteeseen ja lähdeluettelo. Maailman taustat tehdään Maailma haasteena -hankkeen, ulkoministeriön global.finland.fi-verkkopalvelun ja maailma.net-portaalin yhteistyönä.

Lähde esiin
Oppilaat käyttävät mielellään nettiä tiedonhakuun, mutta voiko saatuun aineistoon luottaa? Tarvitaan tervettä epäilyä sekä kykyä arvioida ja käyttää tietoa oikein. Lähde esiin on valmis opetuspaketti lähdekritiikistä, etiikasta ja tekijänoikeuksista tietoverkoissa. Julkaisija: Opetushallitus

Turvanetti
Turvanetti avaa opettajille, oppilaille ja opiskelijoille helpon tien tietoon turvallisuudesta. Sen lähtökohtana ovat turvallisuuskasvatus eri oppiaineissa sekä opetussuunnitelman perusteiden aihekokonaisuus: perusopetuksessa Turvallisuus ja liikenne, lukiossa Hyvinvointi ja turvallisuus. Turvanetistä löytyy tietoa ja keskeisiä linkkejä esimerkiksi yksilön ja yhteiskunnan turvallisuudesta, oikeusturvasta, turvallisuuspolitiikasta, sisäisestä turvallisuudesta ja kokonaismaanpuolustuksesta. Turvanetti on tehty yhteistyössä Opetushallituksen ja muiden turvallisuutta edistävien tahojen kanssa. (Edu.fi)

Turvallisuuspolitiikan tietopankki
Tietoa Suomen turvallisuuspolitiikasta, kokonaismaanpuolustuksesta ja erityisesti sen puitteissa toimivasta sotilaallisesta maanpuolustuksesta, kuten myös kansainvälisistä organisaatioista ja Suomen kannalta merkittävistä valtioista.
Tuotanto: Kadettikunta

Euroopan Keskuspankin sivut opettajille
Oppimateriaalissa selitetään yhteyttä korkotason, inflaation ja eurojärjestelmän päätehtävän eli hintavakauden ylläpitämisen välillä

Keep It Rolling!
Finanssialan opinto- ja uraportaali nuorille

Pankkiturvallisuus.fi
Finanssialan Keskusliiton sivustossa ohjeita turvalliseen pankkiasiointiin, maksamiseen ja maksuvälineiden käyttöön sekä neuvoja tunnusluvun suojaamisesta ja ilmoituksen tekemisestä korttien sulkupalveluun.

Suomen Pankin tilastosivut
Erilaisia talouteen liittyviä tilastoja

Eurokampus
Suomen Pankin verkkopalvelu opettajille ja oppilaille

Animaatio raamisopimuksesta (youtube.com)
Suomen palkansaajat ja työnantajat solmivat syksyllä 2011 työmarkkinoille raamisopimuksen. Raamisopimuksen kesto on 25 kuukautta. STTK:n animaatio raamisopimuksesta kertoo miksi raamisopimus solmittiin ja mitä etuja se tuo suomalaiselle palkansaajalle ja Suomelle.
Tuotanto Funny Films/STTK

Palkka.fi – oppimisympäristö palkanlaskentaan
Opi.palkka.fi -palvelussa kuka tahansa voi harjoitella palkanlaskentaa. Palvelun käyttö on ilmaista eikä vaadi erillistä käyttölupaa. Palvelua voidaan käyttää esimerkiksi oppilaitoksissa palkkahallinnon opetuksen tukena.
Tuotanto: Verohallinto

YES
YES on yrittäjyyskasvatuksen palvelu opettajille. Se tarjoaa koulutusta, työkaluja yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen koulussa ja tukea koulu-yritys -yhteistyöhön.