Yhteiskuntaopin kurssit

Kurssien tavoitteiden ja sisältöjen arvioinnin lisäksi sivuilla käsitellään historian opetuksen menetelmällisiä kysymyksiä ja oppiaineen yhteyksiä aihekokonaisuuksiin. Sivuilla on runsaasti myös tehtäväesimerkkejä, joiden pohjalta voi itse laatia omia teemallisia kokonaisuuksia.

Sivuilla olevat tehtävät ja aiheet ovat vain esimerkkejä ja otteita yhteiskuntaopinn opetuksen kokonaisuudesta. Niitä voi hyvin soveltaa myös muihin aihepiireihin.

Teksti: Britta Hiedanniemi, Kimmo Jalonen, Hanna Lämsä ja Leena Nummila