Kuvataide


Heikka Jämsä, Helsingin kuvataidelukio: ”Minä luonnossa liikkujana”. Työ on palkittu Eurooppa koulussa -kilpailussa 2004.

Kuvataiteen sivusto on rakennettu lukion kurssien pohjalle. Kurssien tavoitteiden ja sisältöjen arvioinnin lisäksi sivuilla käsitellään kuvataideopetuksen menetelmällisiä kysymyksiä ja oppiaineen yhteyksiä aihekokonaisuuksiin. Sivuilla on runsaasti myös tehtäväesimerkkejä, joiden pohjalta voi itse laatia omia teemallisia kokonaisuuksia. Lukion kuvataideopetus painottuu aiempaa enemmän mediaosaamiseen. Tästä syystä työskentely vaatii ainakin hyvän ATK-varustuksen ohjelmineen, digitaalisia kameroita, skannerin ja videotykin.

Kuvataiteen arviointikäytännöt monipuolistuvat. Arvioinnissa korostuu jatkuva arviointi luokkatilanteissa sekä pitkäaikaiseen näyttöön perustuva opettajan tekemä arviointi ja opiskelijan itsearviointi. Opiskelijoiden töistään keräämät portfoliot, jotka kertovat lopputuloksen lisäksi työskentelyprosessista, ovat osoittautuneet oivallisiksi oppimisen seurannan välineiksi. Portfolio arviointimenetelmänä soveltuu hyvin taiteelliseen arviointiin. Portfoliotyöskentelyn ja -arvioinnin harjoittelun tärkeyttä lisää se, että kuvataiteen lukiodiplominäyttö suoritetaan portfoliokokeena. 

Ajankohtaista

Mitä tarkoittaa? -oppimateriaali

Mitä tarkoittaa? - Uusi oppimateriaali monilukutaidosta

Mitä tarkoittaa? -oppimateriaali tarjoaa nuorille ja nuorten kanssa toimiville opettajille ja kasvattajille sarjan videoteoksia ja niihin liittyviä tehtäviä. Yksi keskeinen kysymys on keinoälyn kehittyminen ja sen vaikutukset.

Kamerakynä

Käsikirja kamerakynän pedagogiikkaan

Kamerakynän pedagogiikka hyödyntää videokuvaa opetuksessa. Menetelmässä kameraa käytetään kynän tavoin oppilaan ajattelun ja oppimisen välineenä.

OPS2016-logo

Aineistoja kuvataiteen opetuksen virittäjäksi

Miten leikkiin perustuva työskentely tukee oppimista, mitä ulottuvuuksia visuaalisen kulttuurin monilukutaidossa on ja miten digitaalisuus liittyy kuvataiteeseen? Näitä ja monia muita kysymyksiä pohditaan OPS2016 -tukimateriaaleissa, joita ovat Opetushallitukselle laatineet useat alan asiantuntijat.

Arkkitehtuurin löytölaatikko

Uusi arkkitehtuurikasvatuksen oppimissisältö

Arkkitehtuurin Löytölaatikko – Kasvattajan opas johdattaa yleistajuisesti arkkitehtuurikasvatukseen, esittelee teeman suhteessa uudistettuun opetussuunnitelmaan ja sisältää helppoja käytännön esimerkkejä rakennetun kulttuuriympäristön ja arkkitehtuurin tutkiskelemiseen. Aineisto sopii käytettäväksi erilaisissa tiloissa, kuten esimerkiksi taiteen perusopetuksen toimipisteissä, kirjastoissa ja kouluissa tai esikouluissa.

Arkkitehtuurikasvatusmateriaalia Alvar Aallon juhlavuoden kunniaksi

Alvarin maailma -verkkosivusto esittelee 15 keskeistä Aalto-kohdetta kotimaassa ja ulkomailla.

Näytä kaikki