Matematiikka

Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen ajattelun malleihin sekä matematiikan perusideoihin ja rakenteisiin, opettaa käyttämään puhuttua ja kirjoitettua matematiikan kieltä sekä kehittää laskemisen ja ongelmien ratkaisemisen taitoja.Matematiikan opetustilanteet järjestetään siten, että ne herättävät opiskelijan tekemään havaintojensa pohjalta kysymyksiä, oletuksia ja päätelmiä sekä perustelemaan niitä. Opiskelijaa myös kannustetaan kehittämään luovia ratkaisuja matemaattisiin ongelmiin. Opetuksessa tutkitaan matematiikan ja arkielämän välisiä yhteyksiä sekä tietoisesti käytetään eteen tulevia mahdollisuuksia opiskelijan persoonallisuuden kehittämiseen, mikä tarkoittaa muun muassa hänen kiinnostuksensa ohjaamista, kokeiluihin kannustamista sekä tiedonhankintaprosessien kehittämistä.

Näille sivuille olemme keränneet vinkkejä verkosta löytyvistä materiaaleista, joita voi hyödyntää matematiikan tunneilla.

Ajankohtaista

Edu.fi kuvituskuva

Aineisto matematiikan sanallisten tehtävien ja ongelmanratkaisun opettamiseen

Turun Matikkamaa on koonnut opettajille aineiston matematiikan sanallisten tehtävien ja ongelmanratkaisun opettamiseen. Aineisto sisältää oppilaille suunnattuja tehtäviä.

Lisää aiheesta OPH.fissä

Lukion opetussuunnitelman perusteet

Verkko-oppimateriaaleja