Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissa lukioaikana ja huolehtia siitä, että opiskelijalla on riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatkoopintoihin ja työelämään.

Ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko lukiokoulutuksen ajan kestävä jatkumo, jonka aikana opinto-ohjauksen kurssit tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden hankkia perustiedot ja taidot, joiden varassa heidän on mahdollista suunnitella jatko-opintoja ja pohtia ammatillista suuntautumista. Valinta- tai muissa ongelmatilanteissa sekä päätöksentekotaitojensa kehittämiseksi opiskelijoiden tulee saada henkilökohtaista tai pienryhmäohjausta. Henkilökohtaisessa ohjauksessa opiskelijan tulee voida keskustella opintoihinsa, koulutusvalintoihinsa sekä ammatti- ja urasuunnitteluunsa, tulevaisuuteensa ja elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä. Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus käsitellä pienryhmissä asioita, jotka ovat muiden opiskelijoiden kanssa jaettavissa olevia ja joiden esille ottaminen ryhmässä on mielekästä.

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea ja auttaa erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita myös opintoihin liittyvissä käytännön kysymyksissä.

Ajankohtaista

Kuvituskuva

Elinikäisen ohjauksen ajankohtaiskatsaus

Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä (ELO-ryhmä) julkaisee ajankohtaiskatsausta, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lue minkälaisia haasteita ohjauksessa kohdataan ja miten niihin tartutaan. Katsauksessa on tietoa myös ohjauksen hyvistä käytännöistä ja päätöksenteosta.

Tasa-arvomateriaali peruskoulun yläluokille

Lapin Letka -hankkeessa on tuotettu sukupuolten tasa-arvoa käsittelevää materiaalia peruskoulun opojen käyttöön. Materiaali on suunniteltu mahdollisimman kiinnostavaksi ja toiminnalliseksi.