Verkkomateriaaleja opetukseen

Tutustu myös oppilas- ja opiskelijahuollon sivuihin EDU.fissä!

Työ- ja toimintakyky sekä turvallisuus

Koulurauha
Valtakunnallinen koulurauhan julistaminen on vuosittainen Opetushallituksen, Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja poliisin toteuttama tapahtuma, jossa tiedotetaan kunkin vuoden kouluyhteistyöhön liittyvistä teemoista, toiminnasta ja uudesta materiaalista sekä kannustetaan kouluja koko lukuvuoden ajan kestävään toimintaan turvallisen koulun puolesta. Koulurauhan Edu.fi-sivuille on koottu myös aiempina vuosina hankkeessa tuotettuja verkkomateriaaleja.

Rolling Bones - Lujat luut
Hankkeen tarkoituksena oli innostaa nuoria omaksumaan liikunnalliset ja terveet elämäntavat, jotka edistävät kestävän luuston kasvua. Nettisivuilta löytyy myös opetusmateriaalia kotitalouden, liikunnan ja terveystiedon oppitunneille. Tuotanto: Suomen Osteporoosiyhdistys

Stumppi - tietoa ja tukea tupakoinnin lopettamiseen
Tietoa tupakan terveysvaikutuksista, tupakasta vieroituksesta sekä riippuvuuden synnystä ja mekanismeista. Julkaisija: Hengitysliitto Heli ry

Terveellinen ateria
O
hjelman avulla kootaan ravitsemussuositusten mukainen lounas. Lautasmallia voi soveltaa erilaisten ruokailijoiden tarpeisiin. Ohjelman avulla on helppo havainnollistaa, miten valitut ruokalajit ja niiden annoskoko vaikuttavat aterian kokonaisenergiamäärään. Lisäksi aihion tavoitteena on opastaa pysyvään painonhallintaan sekä monipuoliseen ja terveelliseen ravitsemukseen. Julkaisija: Opetushallitus

Terveyskirjasto
Verkkopalvelun tarkoituksena on tuoda luotettava ja ajantasainen terveystieto selkeällä suomen kielellä jokaisen kansalaisen ulottuville. Voit kirjoittaa hakusanan hakukenttään, jolloin saat hakutuloksen suoraan näkyviin tai selailla palvelua linkin kautta. Tuotanto: Kustannus Oy Duodecimin

Turvanetti
Turvanetistä löytyy tietoa ja keskeisiä linkkejä esimerkiksi koti-ja vapaa-ajan tapaturmista, sähköturvallisuudesta, vaarallisista aineista, turvallisesta ruoasta, ensiavusta, turvaseksistä, liikenneturvallisuudesta ja onnettomuuksien ehkäisystä. Turvallinen koulu -osiosta löytyy paljon linkkejä erilaisista ongelma- ja kriisitilanteista, kuten päihteistä ja kiusaamisesta. Turvanetti on tehty yhteistyössä Opetushallituksen ja muiden turvallisuutta edistävien tahojen kanssa. - Edu.fi

Kuntodoping-opetusmateriaalit
Dopinglinkki on tuottanut kattavan Kuntodoping-opetusmateriaalin ja valmiit tuntisuunnitelmat yläasteen ja toisen asteen terveystiedon opetukseen

Seksuaaliterveys ja ihmissuhteet

Kosketus - kuinka opettaa seksuaaliterveydestä ja ihmissuhteista koulussa
Materiaali nuorten seksuaalikasvatuksen tueksi sisältää 21 oppituntia seksuaaliterveydestä. Oppitunnit on suunniteltu oppilaslähtöisesti ja nuorten arkielämään soveltuvaksi yhteistoiminnallista opetusmenetelmää soveltaen. Materiaali soveltuu hyödynnettäväksi erityisesti peruskoulujen luokkien 7–9, mutta myös toisen asteen opetuksessa. Materiaali on tuotettu Sosiaali- ja terveysministeriön tuella yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Stakesin sekä Helsingin ja Äänekosken kaupunkien toimesta toteutetussa Seksuaalikasvatuksen kehittämishankkeessa (2001–2004).

Terveyserot maailmassa

Maailman taustat opettajille
Taustapaketit mm. tietoyhteiskunnasta, aidsista ja geenimuuntelusta. Jokaisessa taustapaketissa on kolme teemaa eri näkökulmista valottavaa tekstiä, faktalaatikko, ideoita opetustilanteeseen ja lähdeluettelo. Maailman taustat tehdään Maailma haasteena -hankkeen, ulkoministeriön global.finland.fi-verkkopalvelun ja maailma.net-portaalin yhteistyönä.