Verkkomateriaaleja opetukseen

Terveystiedon verkkomateriaalit on jaoteltu seuraaviin lukion opetussuunnitelman perusteisiin pohjautuviin kokonaisuuksiin:

Työ- ja toimintakyky sekä turvallisuus
Seksuaaliterveys ja ihmissuhteet
Terveyserot maailmassa

Tutustu myös oppilas- ja opiskelijahuollon sivuihin EDU.fissä!

Tilastot oppiaineittain
Opiksi -sivustolla on ehdotuksia eri oppiaineiden opetukseen ja opiskeluun sopivista tilastoista. Julkaisija: Tilastokeskus

Työ- ja toimintakyky sekä turvallisuus

Artikkelipankki - Ihmisen psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi
Valikoima aikakauslehdissä julkaistuja artikkeleja. Osaan artikkeleista on liitetty opettajien laatimia tehtäviä. Ihmisen psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi käsittää seuraavat teemat: ravitsemus, lepo ja liikunta, tunne-elämä, itsehoito ja terveyden riskejä. Tuotanto: Aikakauslehtien liitto

Koulurauha
Valtakunnallinen koulurauhan julistaminen on vuosittainen Opetushallituksen, Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja poliisin toteuttama tapahtuma, jossa tiedotetaan kunkin vuoden kouluyhteistyöhön liittyvistä teemoista, toiminnasta ja uudesta materiaalista sekä kannustetaan kouluja koko lukuvuoden ajan kestävään toimintaan turvallisen koulun puolesta. Koulurauhan Edu.fi-sivuille on koottu myös aiempina vuosina hankkeessa tuotettuja verkkomateriaaleja.

Keinokorva - verkko-ohjelma äänestä, melusta ja kuulosta
Ohjelma on suunniteltu koulukäyttöön itsenäistä opiskelua varten. Ohjelma soveltuu osittain ala-asteen 5-6 -luokista toisen asteen koulutukseen. Ohjelmassa kuljetaan mm. ampumaradalla, kerrostalossa, lentokentällä, moottoritiellä, rock-klubilla ja terveyskeskuksessa. Tietoa ohjelmasta opettajalle. Tuotanto: Opetushallitus

MC Urho
Oppimateriaali soveltuu yläkouluikäisten ja lukiolaisten biologian ja terveystiedon opetukseen. Siinä käsitellään mm. tupakan, korkean verenpaineen ja kolesterolin haittoja sekä terveelliseten elämäntapojen merkitystä. Oppilaat opiskelevat itsenäisesti tämän verkkomateriaalin avulla, jonka lisäksi aiheita voidaan käsitellä tunneilla sivustolla olevien tehtävämonisteiden kanssa. Tuotanto: Suomen sydänliitto ry, Diabetesliitto, Syöpäjärjestöt ja Heli

Rolling Bones - Lujat luut
Hankkeen tarkoituksena oli innostaa nuoria omaksumaan liikunnalliset ja terveet elämäntavat, jotka edistävät kestävän luuston kasvua. Nettisivuilta löytyy myös opetusmateriaalia kotitalouden, liikunnan ja terveystiedon oppitunneille. Tuotanto: Suomen Osteporoosiyhdistys 

Stumppi - tietoa ja tukea tupakoinnin lopettamiseen
Tietoa tupakan terveysvaikutuksista, tupakasta vieroituksesta sekä riippuvuuden synnystä ja mekanismeista. Julkaisija: Hengitysliitto Heli ry

Terveellinen ateria
O
hjelman avulla kootaan ravitsemussuositusten mukainen lounas. Lautasmallia voi soveltaa erilaisten ruokailijoiden tarpeisiin. Ohjelman avulla on helppo havainnollistaa, miten valitut ruokalajit ja niiden annoskoko vaikuttavat aterian kokonaisenergiamäärään. Lisäksi aihion tavoitteena on opastaa pysyvään painonhallintaan sekä  monipuoliseen ja terveelliseen ravitsemukseen. Julkaisija: Opetushallitus

Terveyskirjasto
Verkkopalvelun tarkoituksena on tuoda luotettava ja ajantasainen terveystieto selkeällä suomen kielellä jokaisen kansalaisen ulottuville. Voit kirjoittaa hakusanan hakukenttään, jolloin saat hakutuloksen suoraan näkyviin tai selailla palvelua linkin kautta. Tuotanto: Kustannus Oy Duodecimin

Traumaterapiakeskuksen sivuilla on psyykkistä traumaa käsittelevä aineisto. Lisäksi sivuilla on itsehoitoon liittyvä kokonaisuus, joka antaa vastauksia mm. kysymyksiin miten autat itseäsi, miten autat lasta ja milloin tarvitset apua.

Turvanetti
Turvanetistä löytyy tietoa ja keskeisiä linkkejä esimerkiksi koti-ja vapaa-ajan tapaturmista, sähköturvallisuudesta, vaarallisista aineista, turvallisesta ruoasta, ensiavusta, turvaseksistä, liikenneturvallisuudesta ja onnettomuuksien ehkäisystä. Turvallinen koulu -osiosta löytyy paljon linkkejä erilaisista ongelma- ja kriisitilanteista, kuten päihteistä ja kiusaamisesta. Turvanetti on tehty yhteistyössä Opetushallituksen ja muiden turvallisuutta edistävien tahojen kanssa. - Edu.fi

Työkalupakki
Työkalupakissa elämänhallinnan teemaa lähestytään tupakoimattomuuden näkökulmasta. Opetuksen tueksi on tietoa ja kysymyksiä sekä ohjeistettuja tehtäviä. Tehtävät ja kysymykset lähestyvät tupakointia yllättävistäkin näkökulmista. Työkalupakki-palvelu sisältää omat sivustonsa alakoulun, yläkoulun ja ammatillisten oppilaitosten opettajille. Tuotanto: Suomen Syöpäyhdistys, Suomen Sydänliitto ja Hengitysliitto

Seksuaaliterveys ja ihmissuhteet

Kosketus - kuinka opettaa seksuaaliterveydestä ja ihmissuhteista koulussa 
Materiaali nuorten seksuaalikasvatuksen tueksi sisältää 21 oppituntia seksuaaliterveydestä. Oppitunnit on suunniteltu oppilaslähtöisesti ja nuorten arkielämään soveltuvaksi yhteistoiminnallista opetusmenetelmää soveltaen. Materiaali soveltuu hyödynnettäväksi erityisesti peruskoulujen luokkien 7–9, mutta myös toisen asteen opetuksessa. Materiaali on tuotettu Sosiaali- ja terveysministeriön tuella yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Stakesin sekä Helsingin ja Äänekosken kaupunkien toimesta toteutetussa Seksuaalikasvatuksen kehittämishankkeessa (2001–2004).

Terveyserot maailmassa

Maailman taustat opettajille
Taustapaketit mm. tietoyhteiskunnasta, aidsista ja geenimuuntelusta. Jokaisessa taustapaketissa on kolme teemaa eri näkökulmista valottavaa tekstiä, faktalaatikko, ideoita opetustilanteeseen ja lähdeluettelo. Maailman taustat tehdään Maailma haasteena -hankkeen, ulkoministeriön global.finland.fi-verkkopalvelun ja maailma.net-portaalin yhteistyönä.