Tiedeolympialaiset

Tavoitteet

 • lisätä nuorten kiinnostusta tieteeseen ja tutkimukseen
 • tutustuttaa kansainväliseen huippuosaamiseen
 • tukea nuorten verkostoitumista kansainvälisesti
 • lisätä tiede- ja teknologia-alojen arvostusta
 • tutustuttaa tieteen uusimpiin tutkimustuloksiin
 • kannustaa opettajia valmentajina
 • lisätä opettajan työn kiinnostavuutta.

Kansallinen kilpailutoiminta osana olympialaisjärjestelmää

 • löydetään lahjakkaimmat ja kiinnostuneimmat opiskelijat
 • julkinen kilpailu takaa mahdollisuuden päästä mukaan valmennukseen (vuosittain 130–150 opiskelijaa)
 • kilpailujen järjestämisestä vastaavat aineopettajajärjestöt.

Valmennustoiminta

 • valmennukseen osallistujat valitaan kilpailujen perusteella
 • yliopistojen tai vastaavien järjestämä
 • kirjevalmennus (itsenäinen opiskelu)
 • valmennusleirit (teoriaa ja käytäntöä)
 • joukkueen valinta
 • joukkueen valmennus (teoriaa annetun oppimäärän pohjalta).