Toinen kotimainen ja vieraat kielet

Kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää opiskeltavan kielen kielialueen tai yhteisön kulttuuria koskevaa tietoisuuttaan, ymmärtämystään ja arvostustaan. Tällöin otetaan huomioon erityisesti eurooppalainen identiteetti ja eurooppalainen monikielisyys ja -kulttuurisuus.

Lukion opetussuunnitelman perusteissa määritellään opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Näiltä sivuilta löydät aineistoa, jonka tarkoituksena on antaa virikkeitä paikallisen opetussuunnitelman laadintaan, opetuksen suunnitteluun ja luokkatyöskentelyyn.

Ajankohtaista

SKAM

Opetusmateriaalia nuorten SKAM-sarjasta

Oppimisportaali nordeniskolen.org tarjoaa 7.-9. luokkalaisille jännittävän opetusmateriaalin valikoitujen SKAM-sarjan klippien avulla. Materiaalia voi käyttää naapurikielten opetuksessa tai äidinkielessä.

Norden i skolen

Naapurikielien opetus on nyt entistä hauskempaa

Oppimisportaali on tarjolla ilmaiseksi kaikille pohjoismaisille kouluille. Portaalin taustalla on Norden-­‐yhdistysten liitto ja Pohjoismaiden ministerineuvosto.

OPS2016-logo

OPS 2016 toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten tukimateriaalit

Edu.fi-sivujen verkkomateriaalit avaavat 22.12.2014 hyväksyttyjen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toisen kotimaisen ja vieraiden kielten osuuksien uusia käsitteitä ja tarjoavat opettajille esimerkkejä paikallisen opetussuunnitelman laadintaan.

Norden skolan -logo

Uusi ilmainen pohjoismainen oppimisportaali

Norden i Skolan (Pohjola koulussa) -oppimisportaali antaa opettajille ja oppilaille Pohjoismaissa täysin uusia mahdollisuuksia työskennellä pohjoismaisten kielten ja kulttuurien sekä ilmaston ja luonnon parissa.

Näytä kaikki