Miina ja Ville etiikkaa etsimässä - Opettajan opas

Miina ja Ville etiikkaa etsimässä -oppikirja on Opetushallituksen kustantaman, elämänkatsomustiedon oppikirjasarjan kolmas osa, tekijöinä Satu Honkala, Antti Tukonen ja Ritva Tuominen. Teemat kattavat 1.–5. vuosiluokan kuuden viikkotunnin oppimäärästä kuudennen osuuden. Kirjaa voi käyttää opiskelun tukena erilaisissa 1.–5. luokan yhdysryhmissä, mutta parhaiten se soveltuu noin viidesluokkalaisille.

Kirjan kuvien, kysymysten ja kertomusten tarkoituksena on virittää pohtimaan ja keskustelemaan. Keskeisenä tavoitteena on saavuttaa hyvät ajattelun taidot.

Kirjan sisältö on ryhmitelty opetussuunnitelman neljän aihepiirin mukaisesti niin, että jokaisesta on esillä yksi teema:

  1. Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu: Hyvä elämä
  2. Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti: Elämänkatsomus
  3. Yhteisö ja ihmisoikeudet: Eettinen ongelma
  4. Ihminen ja maailma: Käsityksiä ihmisen ja luonnon suhteesta

Sama rakenne on myös tässä laajassa lisämateriaalissa opettajalle.

Kirjan alussa viitataan aiemmin ilmestyneissä Miina ja Ville -kirjoissa esiteltyihin elämänkatsomustiedon opiskelussa tarvittaviin työtapoihin. Niitä on hyvä kerrata, ja yhdessä oppilaiden kanssa on hyvä miettiä, miten tuntien aiheita voitaisiin lähestyä mahdollisimman kiinnostavalla tavalla. Kirjaa voidaan lukea ryhmän tarpeiden mukaisessa järjestyksessä.

ET-opiskelussa pyritään tiedollisten asioiden lisäksi tukemaan oppilaan eettistä kasvua. Tämä tarkoittaa lapsen eettisen lukutaidon ja toimintakyvyn kehittymistä siten, että lapsi

  • tunnistaa ja tiedostaa itsensä eettisenä toimijana
  • huomaa erilaisten arkipäivän ilmiöiden, kysymysten ja tilanteiden eettiset ulottuvuudet sekä vuorovaikutus- ja syysuhteet
  • oppii vähitellen toimimaan muuttuvissa ja ennakoimattomissa tilanteissa arvostelukykyisesti ja vastuullisesti.

Tilaa verkkokaupasta

Miina ja Ville -sarja

Sarjan esittely

Tietoa sarjan kirjoista ja kirjoittajista

Sarjan opettajan oppaat

Sarjan opettajan oppaat

© Opetushallitus | etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
13.01.2017