Hyvä lukija,

Opetushallituksen verkkopalvelu uudistuu 22.7.2019. Voit tutustua uusien verkkosivujemme beta-versioon jo nyt täällä: https://beta.oph.fi/fi/move.


Move! – fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä

Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, joka tuottaa muun muassa tietoa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. Järjestelmän keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus tilasivat vuonna 2010 Move!-fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän kehittämistyön Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseltä tiedekunnalta. Move!-järjestelmää on valmistettu yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kanssa.

Järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2016

Valtakunnallinen Move!-järjestelmä käynnistettiin virallisesti 1.8.2016 alkavan lukuvuoden alusta lukien, jolloin uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet otettiin käyttöön. Opetussuunnitelman perusteet löytyvät Opetushallituksen verkkosivuilta.

Elokuusta 2016 alkaen mittaukset tulee toteuttaa 5. vuosiluokalle ja elokuusta 2018 alkaen myös 8. vuosiluokalle.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 ePerusteet-palvelussa

Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille:

  • Kaikkien 7–18-vuotiaiden tulee liikkua vähintään 1–2 tuntia päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla.
  • Yli kahden tunnin pituisia istumisjaksoja tulee välttää.
  • Ruutuaikaa viihdemedian ääressä saa olla korkeintaan kaksi tuntia päivässä.

Suositeltava päivittäinen liikuntamäärä eri-ikäisille koululaisille
Lähde: Fyysisen aktiivisuuden suositukset 7–18-vuotiaille kouluikäisille. Opetusministeriö ja Nuori Suomi ry 2008. (mukaeltu)

© Opetushallitus | etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
13.06.2019