Move!-mittaus

Move-järjestelmän tavoitteena on auttaa ensisijaisesti oppilasta ja hänen perhettään ymmärtämään fyysisen toimintakyvyn yhteydet oppilaan terveyteen, päivittäiseen hyvinvointiin, jaksamiseen ja opiskeluun.

Oppilaiden fyysisen toimintakyvyn mittaamiseksi Move-järjestelmään on kehitetty kahdeksan osiota sisältävä mittaristo, jonka avulla kerätään tietoa fyysisen toimintakyvyn tilasta. Move-mittausten tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteina. Mittaristo on kehitetty ja luotettavuus varmistettu monien eri kokeilujen sekä esitutkimusten kautta. Osiot mittaavat oppilaan kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, tasapainoa ja motorisia perustaitoja. Palautejärjestelmän avulla oppilas, hänen huoltajansa, terveydenhuollon ammattilaiset koulussa sekä opettajat saavat tietoa oppilaiden fyysisestä toimintakyvystä, sen yhteydestä koululaisen hyvinvointiin sekä siitä, miten fyysistä toimintakykyä voi edistää.

Mittaussivulta löytyvät materiaalit ovat erityisesti Move-mittauksen toteuttavan opettajan työtä varten. Move-mittauksiin valmistautuessa suosittelemme perehtymään muun muassa Opettajan käsikirjaan sekä muihin tällä sivulla oleviin tukimateriaaleihin.

Mittausten kulku

Move-järjestelmän tuloskorteissa ja palautemateriaaleissa käytettävät kansalliset viitearvot on päivitetty syyskuussa 2014. Move! -fyysisen toimintakyvyn mittausten kulku tapahtuu käytännössä seuraavassa järjestyksessä:

1. Mittausten järjestämiseen valmistautuminen

Opettajan käsikirja

Koululaisten fyysisen toimintakyvyn mittaristo – Opettajan käsikirja (pdf) päivitetty 28.8.2017
Koululaisten fyysisen toimintakyvyn mittaristo – Opettajan käsikirja (docx) päivitetty 28.8.2017

Koululaisen fyysisen toiminkyvyn mittaristo – Ohjeet opettajille (pdf)
Koululaisten fyysisen toimintakyvyn mittaristo – Ohjeet opettajille (ppt)

Mallivideot ja -kuvat

20 metrin viivajuoksu (kestävyys, liikkumistaidot)
Aika / viivat -taulukko opettajan työn tueksi (xsl)

Vauhditon 5-loikka (alaraajojen voima, nopeus, dynaamiset tasapainotaidot, liikkumistaidot)

Ylävartalon kohotus (keskivartalon voima)

Etunojapunnerrus (yläraajojen voima)
Tytöt
Pojat

Kehon liikkuvuus
Kyykistys (lantion alueen ja alaraajojen liikkuvuus)
Alaselän ojennus täysistunnassa(alaselän ja lonkan alueen nivelien liikelaajuus)
Oikean ja vasemman olkapään liikkuvuus (yläraajojen ja hartian alueen liikkuvuus)

Heitto-kiinniottoyhdistelmä (käsittelytaidot, havaintomotoriset taidot sekä yläraajojen voima)

Merkkiäänet

Opettaja voi valita, kumpaa merkkiääntä hän käyttää viivajuoksussa ja ylävartalon kohotuksessa (lataa merkkiääni -tiedosto tietokoneellesi).

Merkkiääni 1 viivajuoksuun (mp3)
Merkkiääni 2 viivajuoksuun (wav)

Merkkiääni 1 ylävartalon kohotukseen (wav)
Merkkiääni 2 ylävartalon kohotukseen (mp3)

Huom! Lisätietoa Move! - Kysymyksiä ja vastauksia –sivun merkkiääntä koskevasta kohdasta

2. Tulosten kirjaaminen

5. luokan oppilaan henkilökohtainen tuloskortti

Tuloslomake, 5. luokka (pdf, tuloslomake päivitetty 17.2.2017)

8. luokan oppilaan henkilökohtainen tuloskortti

Tuloslomake, 8. luokka (pdf, tuloslomake päivitetty 17.2.2017)

Sovelletusti toteutettujen mittausten henkilökohtainen tuloskortti

Sovellettu tuloslomake (pdf, tuloslomake päivitetty 17.2.2017)

Ryhmäkohtainen tuloslomake opettajalle (opettajan ja koulun käyttöön)

Opetusryhmäkohtainen tuloslomake (pdf, tuloslomake päivitetty 17.2.2017)

a) opetuksen järjestäjä kirjaa koulun tulokset valtakunnalliseen järjestelmään
b) oppilaan tuloskortti lähetään kotiin tarkistettavaksi/täytettäväksi → palautus opettajalle
c) luvallisten oppilastulosten siirto kouluterveydenhuollon käyttöön / Laajat terveystarkastukset

3. Palautteiden hyödyntäminen koulussa ja kotona

Palautesivulla olevia oppilaille, huoltajille sekä opettajille ja terveydenhuollolle valmistettuja palautemateriaaleja voidaan käyttää monin eri tavoin edistettäessä oppilaiden terveyttä ja hyvinvointia.
Move!-palaute

© Opetushallitus | etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
23.10.2018