Muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatus

Hyvä opettaja!

Kaipaatko ideoita, näkökulmia ja tietoa muotoilusta ja rakennetusta ympäristöstä? Muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatus -materiaali on suunniteltu erityisesti kuvataiteen ja käsityön, mutta myös muun opetuksen tueksi. Tätä verkkoaineistoa voitte hyödyntää opetuksen yhteisessä suunnittelussa ja oppiaineiden integroinnissa. Monipuoliset esimerkit tarjoavat opettajille työkaluja myös paikallisen asiantuntemuksen ja kulttuuriympäristön hyödyntämiseen. Verkkoaineisto voi tukea pedagogista yhteistyötä eri koulutusmuodoissa; perusopetuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, lukiokoulutuksessa ja taiteen perusopetuksessa.

Muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatus -verkkoaineisto koostuu kolmesta osiosta

Muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatusta käytännössä -osiossa esitellään eri koulutusmuodoissa ja kulttuurilaitoksissa työskentelevien henkilöiden pedagogisia näkemyksiä ja käytäntöjä. He myös esittelevät toteuttamiaan muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatuksen tehtävä-, teema-, tai projektiesimerkkejä.

Näkökulmia muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatukseen -osiossa on luettavissa muotoilun, arkkitehtuurin ja koulutuksen asiantuntijoiden, tutkijoiden ja ammattilaisten puheenvuoroja.

Muut aineistot -osiossa esitellään muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatukseen liittyviä julkaisuja, hankkeita ja organisaatioita.

Maailman muotoilupääkaupunki Helsinki 2012 -vuosi on nostanut entisestään muotoilun ja arkkitehtuurin näkyvyyttä. Siten tämä aineisto tukee myös teemavuoden puitteissa aloitettua koulujen ja oppilaitosten toimintaa.

Muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatus -aineiston on toimittanut Eeva Astala, Opetushallitus