Näkökulmia muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatukseen

Tässä osiossa on muotoilun, arkkitehtuurin ja kasvatuksen tutkijoiden ja ammattilaisten puheenvuoroja työstään ja tutkimuksestaan.

Opetusneuvos Mikko Hartikainen ja erityisasiantuntija Heljä Järnefelt Opetushallituksesta pohjustavat muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatuksen tavoitteita.
Muotoilu ja arkkitehtuuri oppimisen kohteena

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun lehtori Riitta Vira kirjoittaa aistisuudesta ja muotoilu- sekä arkkitehtuurikasvatuksen lähtökohtana.
Aistisuus muotoilu- ja arkkitehtuuripedagogiikan käytännöissä

Helsingin yliopiston käsityötieteiden professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen pohtii autenttisten oppimistilanteiden mahdollisuuksia käsityön, muotoilun ja arkkitehtuurin opetuksessa.
Tutkiva ja yhteisöllinen suunnittelu oppimisen katalysaattorina

Oulun yliopiston teknisen työ ja teknologiakasvatuksen tuntiopettaja Janne Marjamaa kirjoittaa teknologiakasvatuksen ja käsityökasvatuksen suhteesta tapausesimerkkinä sähkökitaran rakentaminen.
Muotoilua ja arkkitehtuuria teknologiakasvatuksen näkökulmasta

Uudenmaan muotoilun läänintaiteilija Mari Savio esittelee tekstissään tutkivaa oppimista arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksessa.
Luovan ajattelun aakkosista

Arkkitehtitoimisto Avannnon perustajat, arkkitehdit Anu Puustinen ja Ville Hara kertovat suunnittelijan työstä ja rakennussuunnitteluprosessin vaiheista.
Arkkitehdin työ

Käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Ikatan rehtori Joni Liukkonen pohtii tekstissään ammatillisen koulutuksen sekä muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatuksen suhdetta.
Muotoilukasvatus ammatillisessa koulutuksessa

Pelisuunnittelija Olli SInerma kertoo pelisuunnittelijan työstä ja suunnittelun soveltamisen mahdollisuuksista koulumaailmassa.
Pelisuunnittelijan työ ja pelit opetuksen välineenä

Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n kehittämispäällikkö Marika Sarha kirjoittaa hiljaisen tiedon siirtymisestä taiteen perusopetuksen käsityön opetuksessa.
Käsityön hiljainen tieto siirtyy vuorovaikutuksessa