OPS 2016 liikunnan tukimateriaalit

Liikunnassa oppilaat kasvavat liikkumaan ja liikunnan avulla. Perusopetuksen liikunnan tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon. Oppiaineessa tärkeitä ovat yksittäisiin liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset ja liikunnallisen elämäntavan tukeminen.

Opetushallitus hyväksyi uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen.

Liikunnan OPS 2016 -ainetyöryhmä (Anders Back, Liisa Hakala, Sami Kalaja, Jouni Koponen, Matti Pietilä, Heli Soosalu ja Arja Sääkslahti sekä etäjäsenet Terhi Huovinen ja Timo Jaakkola) on valmistanut tukimateriaalia perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden liikunnan käyttöönoton ja opetuksen tueksi.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 (oph.fi)

Tukimateriaalit on jaettu oppiainerakenteen otsikoiden mukaisesti:

Liikunnan tehtävä

Liikunnan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1–2, 3–6 ja 7–9

Liikunnan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1–2, 3–6 ja 7–9

Liikunnan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1–2, 3–6 ja 7–9

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa vuosiluokilla 1–2, 3–6 ja 7–9

Liikunnan päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaali

Tukimateriaali kokonaisuudessaan

OPS 2016 liikunnan tukimateriaali kokonaisuudessaan (pdf)

Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, jonka keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen.

Lisätietoa Movesta

HUOM! Perusopetuksen liikunnan EDU.fin Teknologia liikunnanopetuksessa-materiaaleihin on tuotettu muun muassa opettajille vapaasti käytettävissä ja muokattavissa oleva oppilaiden oppimisen ja työskentelyn arviointiin sopiva Excel-sovellus.

Teknologia liikunnanopetuksessa

OPS 2016