Lisätehtäviä


Potilasohje sähköisestä reseptistä

Opiskelijat lukevat liitteenä olevan potilasohjeen yhdessä parinsa kanssa ja vastaavat sen jälkeen esitettyihin kysymyksiin.

tulostettava tehtävä


Mitä kannattaa tehdä, kun…?

Liitteenä olevaa tehtävää voidaan hyödyntää lisätehtävänä sivulle 66.

Opiskelijat työskentelevät pareittain ja neuvovat vuorotellen toisiaan liitteeseen kirjatuissa tilanteissa. Vastauksissa harjoitellaan käyttämään rakenteita: sinun kannattaa, sinun täytyy sekä sinun ei kannata.

tulostettava tehtävä


Verbityyppi 5

Verbityyppiä 5 voidaan vielä harjoitella lisää miettimällä liitteenä olevien virkkeiden lihavoitujen verbien merkitystä. Edistyneemmille oppilaille tehtävää voi soveltaa siten, että he täydentävät itse esimerkkivirkkeistä puuttuvat verbit.

tulostettava tehtävä

© Opetushallitus | etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
23.02.2017