Av-kääntäminen ammattina

Audiovisuaalisen kääntämisen ammattilaisia tarvitaan monella alalla. Toimeksiantajia ovat televisiokanavat, videolevittäjät, elokuvien maahantuojat, oopperatalot, multimedia-yritykset ja kustannusyhtiöt. Kääntäjä tekee töitä useimmiten freelancerina tai omalla toiminimellä. Esimerkiksi Yleisradiolla on vain 18 työsuhteessa olevaa kääntäjä-toimittajaa, suuri osa töistä teetetään freelancekääntäjillä ja osa on ulkoistettu av-käännösyrityksille.

Suurin osa Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton noin 200 av-kääntäjäjäsenestä toimii tv-kääntäjinä. Uusien tv-kanavien ja kasvavien videomarkkinoiden myötä käännettävien ohjelmien määrä lisääntyy jatkuvasti.

Etenkin televisiolle kääntävien työajat vaihtelevat: kääntäjä voidaan hälyttää esimerkiksi ajankohtaisohjelmiin ja uutisiin iltaisin ja jopa öisin. Myös viikonlopputyöt ovat yleisiä. Av-kääntäjä joutuu siis tinkimään vapaa-ajastaan tai ainakin järjestelemään sen hieman eri tavalla.

Helkky Halme | Materiaali on tuotettu Agricola 2007 -juhlavuoden yhteydessä.