Koulutus

Kääntäjien koulutus on Suomessa suhteellisen nuorta. 40 vuotta sitten koulutusta ryhdyttiin antamaan sitä varten perustetuissa kieli-instituuteissa. 1981 koulutus siirrettiin yliopistoihin. Tänään yhä useampi ammatissa toimiva kääntäjä on saanut alalle koulutuksen. Kääntäjien koulutus on parhaillaan murroksessa. Kirjoittamishetkellä koulutukseen erikoistuneita kääntäjänkoulutusyksiköitä on Helsingin, Joensuun, Tampereen ja Turun yliopistoissa.

Kääntäjänkoulutusyksiköissä opintoihin kuuluu kääntämisen ja tulkkauksen teorian ja käytännön lisäksi työkielten ja -kulttuurien opintoja. Työkieliä on vähintään kaksi, joista toinen on äidinkieli, ja se kuuluu olennaisena osana kääntämisen ja tulkkauksen opintoihin. Muut kielivalikoimat vaihtelevat eri kääntäjänkoulutusyksiköissä. Pääkieleksi voi valita yliopiston mukaan englannin, saksan, ranskan, ruotsin tai venäjän. Myös käännös- ja kieliteknologiaan perehtyminen on tärkeää. Teknologian kehityksen myötä perinteisen kääntäjän ja tulkin ammatin rinnalle on tullut uusia toimenkuvia, kuten lokalisointi ja tekninen viestintä.

Kääntäjänkoulutusyksiköiden lisäksi Helsingin yliopistossa joissakin kielissä on kääntäjälinja, Vaasan yliopistossa nykysuomen ja kääntämisen laitos. Lisäksi yksittäisiä kursseja voi suorittaa yliopistojen kieliaineissa, ja Helsingin yliopistossa on monikielisen ammattiviestinnän opintokokonaisuus, joka tarjoaa kääntämiseen liittyviä kursseja.

Turun yliopistossa järjestetään konferenssitulkkien erikoistumiskoulutusta. Koulutus suoritetaan ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen. Asioimistulkin ammattiin puolestaan voi pätevöityä näyttämällä taitonsa asioimistulkin ammattitutkinnossa.

Yliopistot, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto sekä Kääntäjien ammattijärjestö järjestävät ammatissa toimiville kääntäjille ja tulkeille täydennyskoulutusta.

Kääntäjänkoulutusyksiköiden yhteystiedot:

Helsingin yliopisto, käännöstieteen laitos

Itä-Suomen yliopisto, vieraiden kielten ja käännöstieteen oppiaineryhmä

Tampereen yliopisto, kieli- ja käännöstieteiden laitos, käännöstieteen yksikkö

Turun yliopisto, kieli- ja käännöstieteiden laitos

Liisa Tiittula | Materiaali on tuotettu Agricola 2007 -juhlavuoden yhteydessä.