Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestää jo 98 % Manner-Suomen kunnista. Toiminnassa on mukana noin 53 000 lasta, joista 1. vuosiluokan oppilaita on 55 %. Toiminta työllistää noin 7 500 ohjaajaa.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on

  • tukea kodin ja koulun kasvatustyötä
  • tukea lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua
  • edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa
  • ennaltaehkäistä syrjäytymista ja lisätä osallisuutta
  • tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan
  • mahdollistaa lepo rauhallisessa ympäristössä ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa.

Toimintasuunnitelmaa aamu- ja iltapäivätoimintaa varten

Kunnan tulee hyväksyä toimintasuunnitelma aamu- ja iltapäivätoimintaa varten. Toiminnan suunnittelussa painotetaan muun muassa yhteistyötä kotien ja koulujen, eri hallintokuntien sekä toiminnan järjestäjien kanssa. Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse, yhdessä muiden kuntien kanssa tai se voi hankkia palvelut esimerkiksi järjestöiltä tai yhteisöiltä. Kunnilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta tarjota toimintaa.

Kunta saa valtionosuutta perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseen. Toimintaa tulee tarjota joko 570 tai 760 tuntia koulun työvuoden aikana, kullekin toimintaan osallistuvalle lapselle keskimäärin 3 tai 4 tuntia päivässä. Toimintaan osallistumisesta voidaan periä kohtuullisia asiakasmaksuja (60–80 €/kk). Toimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti klo 7–17. Osallistuminen on lapselle vapaaehtoista.

Materiaaleja toiminnan toteuttamisen tueksi

Lisätietoja

Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa p. 029 533 1371,
Opetusneuvos Pia Kola-Torvinen p. 029 533 1525,