Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestää jo 98 % Manner-Suomen kunnista. Toiminnassa on mukana noin 54 00 lasta, joista 1. vuosiluokan oppilaita on 55 % ja toisen vuosiluokan oppilaita 27%. Erityisen tuen piirissä olevista oppilaista on aamu- ja iltapäivätoiminnassa noin 6 %. Toiminta työllistää noin 7 500 ohjaajaa.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on

  • tukea kodin ja koulun kasvatustyötä
  • tukea lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua
  • edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa
  • ennaltaehkäistä syrjäytymista ja lisätä osallisuutta
  • tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan
  • mahdollistaa lepo rauhallisessa ympäristössä ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa.

Opetushallitus on julkaissut selvityksen Aamu- ja iltapäivätoiminnan tilasta ja kehittämistarpeista. OPH / Raportit ja selvitykset 2018:12.

Toimintasuunnitelmaa aamu- ja iltapäivätoimintaa varten

Kunnan tulee hyväksyä toimintasuunnitelma aamu- ja iltapäivätoimintaa varten. Toiminnan suunnittelussa painotetaan muun muassa yhteistyötä kotien ja koulujen, eri hallintokuntien sekä toiminnan järjestäjien kanssa. Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse, yhdessä muiden kuntien kanssa tai se voi hankkia palvelut esimerkiksi järjestöiltä tai yhteisöiltä. Kunnilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta tarjota toimintaa.

Kunta saa valtionosuutta perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseen. Toimintaa tulee tarjota joko 570 tai 760 tuntia koulun työvuoden aikana, kullekin toimintaan osallistuvalle lapselle keskimäärin 3 tai 4 tuntia päivässä. Toimintaan osallistumisesta voidaan periä perusopetuslain mukaisia asiakasmaksuja. Maksu saa olla 570 osalta enintään 120 euroa ja 760 tunnin osalta 160 euroa. Maksua määriteltäessä aamuun ja iltapäivään osuvat tunnut lasketaan yhteen. Maksua voidaan myös alentaa, jos lapsi osallistuu toimintaan tavallista harvemmin tai vain lyhyen ajan. Maksu voidaan myös jättää perimättä, jos perheen toimeentulo sitä edellyttää. Toimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti klo 7–17. Osallistuminen on lapselle vapaaehtoista. Kunnat tiedottavat palveluista, hakuajoista sekä maksuista ja maksujen alentamisen mahdollisuudesta vuosittain vanhemmille.

Materiaaleja toiminnan toteuttamisen tueksi

Lisätietoja

Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa p. 029 533 1371,
Opetusneuvos Pia Kola-Torvinen p. 029 533 1525,