Biologia, maantieto ja ympäristöoppi

Biologian opetuksessa tutkitaan elämää, sen ilmiöitä ja edellytyksiä. Biologian opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta tuntemaan myös itseään ihmisenä ja osana luontoa sekä kiinnittämään huomiota ihmisen ja muun luonnon välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Myös ihmisen vastuuta luonnon monimuotoisuuden suojelussa korostetaan.

Maantiedon opetuksessa tarkastellaan maapalloa ja sen erilaisia alueita sekä alueellisia ilmiöitä. Opetuksen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään luonnon ja ihmisen toimintaan liittyviä ilmiöitä ja niiden välistä vuorovaikutusta eri alueilla. Maantiedon opetuksen tulee tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneiksi kansalaisiksi.

Vuosiluokilla 1–6 opiskeltava ympäristöoppi on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva integroitu aineryhmä, jonka opetukseen sisältyy kestävän kehityksen näkökulma. Opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii tuntemaan ja ymmärtämään luontoa ja rakennettua ympäristöä, itseään ja muita ihmisiä, ihmisten erilaisuutta sekä terveyttä ja sairautta.

Ajankohtaista

StarT

StarT tukee ilmiöpohjaista projektioppimista – Lähde mukaan oppimaan!

LUMA-keskus Suomi yhteistyötahoineen käynnisti Suomen juhlavuoden 2017 kunniaksi uuden StarT-toimintamallin, joka tukee ilmiöpohjaista projektioppimista uusien opetussuunnitelmien perusteiden suuntaisesti.

Lääkekasvatussivusto tarjoaa tietoa ja tehtäviä

Lääkekasvatus.fi-sivusto on peruskoulun opettajille suunnattu materiaalipaketti lääkkeiden oikeanlaisen käytön opettamisen tueksi. Aineistoa voidaan hyödyntää myös lukiokoulutuksessa.

MAPPA-hakupalvelu tarjoaa materiaaleja ympäristökasvatukseen

MAPPA-hakupalvelun avulla löydät verkosta helposti eri ympäristökasvatustahojen tuottamaa materiaalia. Palvelu toimii työkaluna ja tukena kouluille, päiväkodeille, luonto- ja ympäristökoulujen opettajille, järjestöille sekä muille ympäristökasvattajille.

LUONNONSUOJELULIITTO JULKAISI KOULUMETSÄOPPAAN

Luonnonsuojeluliitto julkaisi koulumetsäoppaan

Suomen luonnonsuojeluliitto julkaisi opettajille, kasvattajille ja kuntien viranomaisille Koulumetsäoppaan. Sähköisenä julkaistava Koulumetsäopas on maksuttomasti ladattavissa Suomen luonnonsuojeluliiton verkkosivuilta, jossa on myös mahdollisuus antaa siitä palautetta.

Openmetsä

Openmetsä osallistavana oppimisympäristönä ja metsäoppimisen resurssina

Openmetsä-portaaliin voi tuottaa ja sieltä voi löytää metsäntutkimukseen, oppimiseen, kulttuuriin ja luontoon luokiteltuja sisältöjä.

Näytä kaikki