Biologia, maantieto ja ympäristöoppi

Biologian opetuksessa tutkitaan elämää, sen ilmiöitä ja edellytyksiä. Biologian opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta tuntemaan myös itseään ihmisenä ja osana luontoa sekä kiinnittämään huomiota ihmisen ja muun luonnon välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Myös ihmisen vastuuta luonnon monimuotoisuuden suojelussa korostetaan.

Maantiedon opetuksessa tarkastellaan maapalloa ja sen erilaisia alueita sekä alueellisia ilmiöitä. Opetuksen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään luonnon ja ihmisen toimintaan liittyviä ilmiöitä ja niiden välistä vuorovaikutusta eri alueilla. Maantiedon opetuksen tulee tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneiksi kansalaisiksi.

Vuosiluokilla 1–6 opiskeltava ympäristöoppi on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva integroitu aineryhmä, jonka opetukseen sisältyy kestävän kehityksen näkökulma. Opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii tuntemaan ja ymmärtämään luontoa ja rakennettua ympäristöä, itseään ja muita ihmisiä, ihmisten erilaisuutta sekä terveyttä ja sairautta.

StarT tukee ilmiöpohjaista projektioppimista – Lähde mukaan oppimaan!

StarTStarT kutsuu mukaan yhteiseen oppimisen iloon kaikki maailman koulut, päiväkodit, harrastusryhmät ja perheet sekä muut kiinnostuneet tahot, myös median. Hankkeen omistaja ja päätoteuttaja on LUMA-keskus Suomi. StarT toteutetaan yhteistyössä verkostoon kuuluvien LUMA-keskusten, mukaan lähtevien yhteistyökumppanien ja rahoittajien kesken.

Yhtenä StarTin kummina toimii Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen:

Suomi100-juhlavuoden teema on ”yhdessä”! StarT antaa toimintamallin, materiaaleja ja työkalut projektimaiselle oppimiselle – yhdessä. Tiimit tähtäävät yhteiseen tavoitteeseen, ja oppimisen ilo ja motivaatio on nostettu keskiöön. Näin tehdään tulevaisuutta!

Lasten ja nuorten luovuus näkyviin

StarTin ensisijaisena päämääränä on vahvistaa monitieteistä ja yhteisöllistä toimintakulttuuria. StarT tukee uusien kansallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaisia tavoitteita mm. projektioppimisesta, oppivasta yhteisöstä, tutkimuksellisesta opiskelusta, eheytyvästä opetuksesta, ilmiöpohjaisesta opiskelusta, maasto-opetuksesta sekä modernin teknologian ja koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä. Lisäksi StarT tukee LUMA-aineiden harrastuneisuutta erilaisissa harrastusryhmissä, kuten kerhoissa ja perheissä.

StarT kouluttaa StarT-lähettiläitä toimintamuotojen tueksi. Lähettiläinä voivat toimia kaikki kiinnostuneet StarT-ajokortin suorittaneet henkilöt (esim. opiskelijat, tulevat opettajat, eläkeläiset, työttömät jne.). Ajokortti suoritetaan pääsääntöisesti verkkokoulutuksena. Oppilaitoksissa ajokortti voi kuitenkin olla myös osa koulutusta (esim. opintopisteitä tai osana jotain kurssia tai harjoittelua).

LUMA-keskus Suomen eri yliopistoilla toimivia tiede- ja teknologialuokkia hyödynnetään materiaalien tuottamisessa ja koulutusten järjestämisessä mahdollisuuksien mukaan. Ajokortin suorittaneet esitellään StarT-verkkoalustalla alueittain. Näin oppimisyhteisöt voivat löytää oman alueensa lähettiläät.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Outi Haatainen, LUMA-keskus Suomi, HY, puh. +358504489508
Johtaja, prof. Maija Aksela, LUMA-keskus Suomi, HY, puh. +358505141450

StarTLUMA-keskus Suomi yhteistyötahoineen käynnisti Suomen juhlavuoden 2017 kunniaksi uuden StarT-toimintamallin, joka tukee ilmiöpohjaista projektioppimista uusien opetussuunnitelmien perusteiden suuntaisesti.