Elämänkatsomustiedon opetus

Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten kykyä vaikuttaa aktiivisesti omaan ajatteluunsa ja toimintaansa. Tämä koskee myös oppilaiden opiskelua ja oppimista.

Elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Tavoitteena on täysivaltainen demokraattinen kansalaisuus globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa. (ops-perusteet 2014)

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi 2017

Suomi100-logoOpetushallitus innostaa ja kannustaa kaikkia Suomen päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia huomioimaan Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden monipuolisesti opetuksessa ja kaikissa muissa toiminnoissaan lukuvuosina 2016–2017 ja 2017–2018.

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi 2017 on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi. Juhlavuoden aikana päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa on mahdollista ymmärtää mennyttä syvällisemmin, kokea vuosi yhdessä ja luoda suuntaa Suomen tulevaisuuteen.

Lue lisää juhlavuoden ohjelmasta kouluissa sivulta Edu.fin Suomi100-sivulta

Tutustu myös Valtioneuvoston Suomi100-sivuihin

Suomi100Opetushallitus innostaa ja kannustaa kaikkia Suomen päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia huomioimaan Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden monipuolisesti opetuksessa ja kaikissa muissa toiminnoissaan lukuvuosina 2016–2017 ja 2017–2018