Elämänkatsomustietoa perusopetuksen alaluokille

Elämänkatsomustiedon opiskelun tavoitteita ovat lasten eettisen kasvun tukeminen, vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja ympäristö- ja luontoarvojen sisäistäminen.

Alkuopetuksen työtavoissa korostuvat leikit, askartelu, piirtäminen, musiikki sekä kaikenlainen toiminnallisuus. Myös keskusteleminen on tärkeätä. Elämänkatsomustiedon keskeisiä sisältöalueita lähestytään lapsille hauskojen ja helppojen toimintojen kautta.

Tunnit on syytä rakentaa ilmaviksi siten, että työtapoja voidaan tarvittaessa vaihdella ja sisältöjen painotuksissa joustaa lapsiryhmän kiinnostusten mukaan.

Elämänkatsomustiedon tunnit ovat parhaimmillaan turvallinen ja kiehtova ”keidas” vailla liikoja suorituspaineita. Silloin kaikki lapset erilaisine kykyineen ovat yhtä tärkeitä ryhmän jäseniä. Kaikkien ajatukset ovat tärkeitä.

Leikeissä korostetaan aktiivista vuorovaikutusta lasten välillä ja pyritään välttämään kilpailutilanteita. Tunneilla on jäätävä aikaa improvisoinnille ja keskusteluille.

Satu Honkala, Kimmo Sundström, Ritva Tuominen | Kuva: Pamela Friström

 

Usein kysyttyä elämänkatsomustiedon opetuksesta (pdf)

Elämänkatsomustieto oppiaineena (pdf)

Elämänkatsomustiedon historiasta (pdf)

Elämänkatsomustietoa (pdf)

Oppilaiden kysymyksiä (pdf)