OPS 2016 elämänkatsomustiedon tukimateriaalit

Opetushallitus on hyväksynyt uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Näiden perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokkien 1–6 osalta 1.8.2016. Vuosiluokkien 7–9 osalta uuden opetussuunnitelman käyttöönotto tapahtuu porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019. Käyttöönotto on määritelty perusteiden määräyskirjeessä. Tämän tukimateriaalin tarkoituksena on tukea paikallisen opetussuunnitelman käyttöönottoa ja opetuksen suunnittelua.

Tukimateriaalien laatiminen

Tukimateriaalin ovat koonneet elämänkatsomustiedon aineryhmän jäsenet Satu Elo ja Eero Salmenkivi. Uuden materiaalin lisäksi on päivittäen ja karsien käytetty aiempaa Honkalan, Sundströmin ja Tuomisen tuottamaa virikemateriaalia. Erillisiä artikkeleita ovat antaneet käyttöön useat asiantuntijat.

OPS 2016