Verkkomateriaaleja elämänkatsomustiedon opetukseen

Elämänkatsomustiedon opettajien järjestö

Verkkosivuilla on yleistä tietoa oppiaineesta sekä mm. opiskelijoitten tuottamia opetuskokonaisuuksia.

Suomen Unesco-yhteistyökouluja

Opetusaineistoja maailmanperintöopetukseen sekä ihmisoikeuskasvatukseen.

YK-liiton verkkosivut

YK-liiton toimintaan liittyviä ainesitoja, mm. kestävä kehitys, lasten oikeudet.

Ihmisoikeudet.net

Kattava aineisto ihmisoikeuskasvatukseen. Taustatietoa opettajalle.
Tuotanto: Amnestyn Suomen osasto, Ihmisoikeusliitto, Suomen YK-liitto ja Suomen Oneworld-portaaliyhdistykys

Suomen Humanistiliitto

Suomen Humanistiliitto edistää vapaata keskustelua ja maailmankatsomuksellista pohdintaa ja tuo samalla esille uskontokuntiin sitoutumattomien kannan. Liitto pyrkii edistämään katsomuksellista tasa-arvoa ja tuo esille humanistista tapakulttuuria.

Vapaa-ajattelijain liitto ry

Uskonnottomien ihmisten etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö.

Pro-Seremoniat

Suomalaisten siviilijärjestöjen yhteisesti perustama, voittoa tavoittelematon palvelukeskus, joka tarjoaa tietoa ja palvelua uskontokuntiin sitoutumattomien perheitten juhliin.

Uskonnonvapaus.fi

Tietoa uskonnon- ja vakaumuksenvapaudesta

Opas yhdenvertaisuusuunnitelman tekemiseen

Opas yhdenvertaisuussuunnitelman tekemiseen sisältää runsaasti virikkeitä myös aiheen käsittelyyn opetuksessa

Anne Frank -tietopankki

Uskonnottomuus Suomessa

Kirjoittaja Esa Ylikoski teoksessa Monien uskontojen ja katsomusten Suomi, Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja.

Lastensivut.fi

Tietoa lapsen oikeuksista ja palveluista lapsille. Lasten sivut soveltuva alakouluissa monen oppiaineen ja yös oppiaineiden rajat ylittävään opetukseen.