Esiopetus

EsiopetusEsiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla.

Ajankohtaista

Kuvituskuva

Reflektointityökalu varhaiskasvatuksen inklusiivisuuden arviointiin

Varhaiskasvatuksen toimintaympäristöjen havainnointia, reflektointia ja itsearviointia varten kehitetty työkalu kehitettiin osana laajaa Inclusive Early Childhood Education-hanketta. Työkalu on tarkoitettu vapaasti käytettäväksi ja sitä voidaan paikallisesti edelleen kehittää ja muokata.

Haltijan kuiskaus -aineisto

Materiaalipaketti lasten monilukutaidon edistämiseen

Playful Learning Centerin MOI-hanke on julkaissut pedagogista materiaalia monilukutaidon edistämisen tueksi ja aineisto on kaikkien vapaasti hyödynnettävissä verkossa.

Kuvituskuva

Leikki esiopetuksessa -tukimateriaali julkaistu

Opetushallitus on julkaissut Leikki esiopetuksessa -materiaalin. Tukimateriaalissa vastataan mm. kysymyksiin mitä leikki on, miksi leikki on tärkeää esiopetuksessa ja miten toteuttaa esiopetusta leikkien. Mukana on myös esimerkkejä leikeistä ja leikkiprojekteista.