Fysiikka ja kemia

Fysiikan ja kemian opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset sekä ympäristön kappaleista, aineista ja ilmiöistä tehdyt havainnot ja tutkimukset, joista edetään kohti fysiikan ja kemian peruskäsitteitä ja periaatteita.

Opiskelun tulee innostaa oppilasta luonnontieteiden opiskeluun, auttaa oppilasta pohtimaan hyvän ja turvallisen ympäristön merkitystä sekä opettaa oppilasta huolehtimaan ympäristöstään ja toimimaan siinä vastuullisesti. Opetukseen integroidaan terveystiedon opetusta, jossa oppilaan toimintaa tarkastellaan turvallisuuden ja terveyden näkökulmasta.

Ajankohtaista

StarT

StarT tukee ilmiöpohjaista projektioppimista – Lähde mukaan oppimaan!

LUMA-keskus Suomi yhteistyötahoineen käynnisti Suomen juhlavuoden 2017 kunniaksi uuden StarT-toimintamallin, joka tukee ilmiöpohjaista projektioppimista uusien opetussuunnitelmien perusteiden suuntaisesti.

Stuk-logo

Säteilylähteiden käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Säteilyturvakeskus STUK on julkaissut oppaan, jossa esitetään, milloin säteilylähteitä voidaan käyttää kouluopetuksessa ilman säteilylaissa tarkoitettua turvallisuuslupaa. Lisäksi esitetään säteilylähteiden käsittelyssä huomioitavat turvallisuusnäkökohdat.

Scientix - tiedeaineiden opetuksen verkkoyhteisö

Scientix on Euroopan kouluverkoston ylläpitämä portaali, jonka tarkoituksena on auttaa opettajia ja muita aiheen parissa työskenteleviä jakamaan tiedeaineiden opetuksen hyviä käytänteitä ja osaamista. Sivuilta löytyy muun muassa Euroopan Unionin rahoittamissa hankkeissa kehitettyjä opimateriaaleja ja tutkimusraportteja sekä monia verkkoyhteisöllisyyteen kannustavia palveluita.

Opetushallituksen julkaisuja

Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin
Artikkelit antavat hyviä esimerkkejä käytännön opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen

Luonnontieteiden opetustilat, työturvallisuus ja välineet   
Opas antaa suosituksia luonnontieteiden opetuksen opetustiloista, kalusteista ja välineistä sekä vinkkejä uuden teknologian hyödyntämisestä opetuksessa. Lisäksi opas sisältää määräykset ja ohjeet työturvallisuudesta.

Muualla verkossa

Kemian vuosi 2011 
Tietoa ja tapahtumia