Käsityö

Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan. Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, jossa toteutetaan käsityöilmaisuun, muotoiluun ja teknologiaan perustuvaa toimintaa. Tähän kuuluu tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen suunnittelu, valmistus ja oman tai yhteisen käsityöprosessin arviointi.

Käsityössä kehitetään oppilaiden avaruudellista hahmottamista, tuntoaistia ja käsillä tekemistä, jotka edistävät motorisia taitoja, luovuutta ja suunnitteluosaamista. Opetuksella vahvistetaan edellytyksiä monipuoliseen työskentelyyn. Käsityön merkitys on pitkäjänteisessä ja innovatiivisessa työskentelyprosessissa sekä itsetuntoa vahvistavassa, mielihyvää tuottavassa kokemuksessa.

Ajankohtaista

K@sityöTila – käsityön tilojen suunnitteluun ja opettamiseen ideoita ja käytännön kokemuksia

Blogi tulee toimimaan 2018 syksyllä julkaistavan käsityön oppimisympäristön tukimateriaalin rinnalla. Blogissa kirjoittaa Opetushallituksen lisäksi myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Yritys hyvä 2016 -kilpailu

Yritys Hyvä -kilpailu järjestetään tänä lukuvuonna 5.9.2016–19.2.2016. Kilpailun tavoitteena on innostaa yrittämään ja siinä on neljä eri ikäisille suunnattua sarjaa.

OPS 2016

OPS 2016 käsityön tukimateriaalit

Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden mukaan käsityö-oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaisen käsityöprosessin hallintaan. Käsityön sekä erityisesti teknisen ja tekstiilityön opetuksen järjestämistä varten on Opetushallituksessa laadittu tukiaineistoa.

Uusi muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatuksen aineisto on julkaistu

Kaipaatko ideoita, näkökulmia ja tietoa muotoilusta ja rakennetusta ympäristöstä? Opetushallituksen uudesta Muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatus -aineistosta voit saada kaikkea sitä oman opetuksesi tueksi.

Uusi lukiodiplomiaineiden e-oppimateriaali on ilmestynyt

Materiaaliin sisältyy lukion kotitalouden, käsityön, median, tanssin ja teatterin aineistoja lähiopetukseen, etäopiskeluun ja itsenäiseen opiskeluun.

Näytä kaikki