Kerhotoiminta

Koulujen kerhotoiminnan kehittämisen tavoitteena on saada aikaan monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa, joka vakiintuu osaksi lapsen ja nuoren iltapäivää. Tavoitteena on koulujen kerhotoiminnan kehittäminen siten, että kerhotoiminnan piiriin saadaan myös niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole esimerkiksi perheen tuen puuttuessa mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti. Kerhotoiminnan elvyttämisellä pyritään siihen, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus ainakin yhteen, esimerkiksi liikunnalliseen, kerhoharrastukseen läpi koko perusopetuksen.

Kerhotoiminnan kehittämisessä on tavoitteena myös syventää kodin ja koulun yhteistyömuotoja. Koulut voivat hyödyntää kerhotoiminnan järjestämisessä kolmannen sektorin, koulun muiden sidosryhmien ja eri hallintokuntien osaamista. Kehittämistoiminnan aikana koulun kerhotoiminta pyritään vakiinnuttamaan osaksi perusopetusta.

Vuosina 2017–2018 Manner-Suomen kunnista 97 prosenttia järjestää Opetushallitukselta saadulla avustuksella perusopetusta tukevaa kerhotoimintaa.

Lisätietoja

Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa p. 029 533 1371,
Opetusneuvos Pia Kola-Torvinen p. 029 533 1525,

Ajankohtaista kerhotoiminnassa

Kuvituskuva

Vuoden 2016 valtionavustusten raportointi

Vuonna 2016 myönnettyjen kerhotoiminnan valtioavustusten käyttöaika päättyy vuoden 2017 lopussa. Opetushallitus seuraa ja kokoaa tilannetietoa toteutuneesta toiminnasta. Tärkeä työkalu tässä ovat avustusta saaneiden raportit, joissa kuvataan toteutuneen kerhotoiminnan sisältöä ja määrää. Sähköiset raportit tulee laatia 31.1.2017 mennessä, linkki sähköiseen raportointiin on lähetetty sähköpostitse avustuksen saajan yhteyshenkilölle.

Kuvituskuva

Kerhotoiminnan valtionavustukset 2017 jaettu

Kerhotoiminnan valtionavustusta vuodelle 2017 oli käytettävissä 5 865 000 euroa. Hakemuksia saapui 323. Suomenkielisiä hakemuksia oli 304 ja ruotsinkielisiä 19. Myönteisiä päätöksiä tehtiin 321 ja kielteisiä päätöksiä 2.