Tukea opiskelu- ja viestintästrategioihin

Kun oppimisen tiellä on esteitä

Yhä useammalla peruskoululaisella on nykyään vaikeuksia vieraiden kielten opiskelussa. Syynä voivat olla erilaiset diagnosoitavissa olevat oppimisvaikeudet, väärät opiskelutekniikat tai jäsentymätön kuva kielestä. Yhtä hyvin kyse voi olla oppilaan erilaisesta oppimiskanavasta, yksilöllisestä tavasta hahmottaa kieltä. Tässä artikkelissa esitellään keinoja tukea opiskelu- ja viestintästrategioiden kehittymistä sekä oppimista yleensä.

Kirjallisuutta

  • Moilanen, Kari. Yli esteiden. Oppimisvaikeudet ja vieraat kielet. Tammi. 2002.
Teksti: Kari Moilanen