Kuluttajakasvatus

Kuluttajakasvatus kotitalousopetuksessa

Suuri osa ihmisen elämästä toteutuu kuluttajan roolissa kuten syöminen, liikkuminen, asuminen, ostaminen jne. Kulutusvalinnat ovat myös tärkeä kansalaisvaikuttamisen tapa – yksittäinen ihminen vaikuttaa jokaisella valinnallaan sekä markkinoihin että ympäristön tilaan. Yksilö voi myös rakentaa ja ilmentää omaa identiteettiä kulutustottumusten kautta. Oman talouden hallinta on kansalaisen ja kuluttajan välttämättömiä perustaitoja ja avain oman elämän hallintaan laajemminkin. Kotitaloudessa opitaan elämisen taitoa, joissa yhdistyy arkielämän taidot kodissa ja perheessä sekä toiminta osallistuvana päätöksentekijänä. Valintoihin ja vaikuttamiseen liittyy näkemys eettisistä kysymyksistä, globalisaatiosta ja tulevaisuuden rakentumisesta.

Kotitalousopetuksessa voidaan kulutuskäyttäytymistä, arvoja ja tarpeita käsitellä yhtenä näkökulmana lähes kaikissa opetettavissa sisältökokonaisuuksissa. Kuluttajanäkökulma kannattaa lisätä suunnitelmallisesti opetettavaan ainekseen ja kirjata se jo koulun opetussuunnitelmaan. Hyvin suunniteltu kotitalousopetus antaa oppijalle konkreettisia keinoja niin oman talouden hoitoon, kestäviin valintoihin kuin kansalaisena vaikuttamiseenkin.

Lue lisää Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta: opettajalle

Teksti: Taina Mäntylä