Kotitalouden oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Oppimisympäristöillä tarkoitetaan laaja-alaisesti kotitalousopetuksessa niitä tiloja, paikkoja, yhteisöjä ja toimintakäytäntöjä, jotka tukevat yksilön ja yhteisön kasvua, arjen hallinnan oppimista ja vuorovaikutusta. Hyvä oppimisympäristö muodostaa pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden sekä oppilaan ikäkausittain kehittyvän jatkumon kotitalousopetukselle eri tavoite- ja sisältöalueilla.

Kotitalouden opetustilat ja työturvallisuus (Opetushallituksen julkaisu)

Latokartano

Kuva: Markku Lang

OPS 2016