Paikallinen opetussuunnitelmaprosessi -materiaali

Kokoomaraportti sidosryhmähaastatteluista

Ruokakasvatusteema paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön on kokoomaraportti sidosryhmähaastatteluista. Kokoomaraportti tiivistää keskeisistä koulun ruokakasvatukseen vaikuttavista sidosryhmistä tulevien asiantuntijoiden ajatukset ruokakasvatuksen oppimiskokonaisuudesta esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja paikallisissa käytänteissä. Haastattelujen tarkoituksena oli kehittää keinoja, joilla ruokakasvatus juurrutetaan paikallisiin opetussuunnitelmiin, koulun arkiseen toimintakulttuuriin ja oppiaineopetukseen. Raportissa esitetään ruokakasvatuksen käsitteelliset tasot, tavoitteet sekä kuntatason jalkauttamisen apuvälineet. Selvitys tehtiin loppuvuonna 2014 Opetushallituksen ja Maa- ja metsätalousministeriön yhteistyönä.

Ruokakasvatus opetussuunnitelman haastatteluraportti (pdf)

Toimenpidesuunnitelma 2015

Ruokakasvatusteema paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön -toimenpidesuunnitelmassa avataan ruokakasvatusteeman jalkauttamisen toimenpiteitä osaksi paikallista opetussuunnitelmatyötä. Keskeinen vaikuttava tekijä on ruokakasvatuksen tavoitteiden ja sisältöjen sekä toimenpiteiden kohderyhmien määrittely ja myös konkreettiset pedagogiset työkalut ja toimintaympäristöt opettajille. Lyhyt opas sisältää ohjeita ja ideoita toimivan toimenpidesuunnitelman laatimiseen.

Ruokakasvatusteema paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön - toimenpidesuunnitelma 2015 (docx)

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelmasta löytyvät ruokakasvatuksen avainviestit sekä keinoja kohderyhmien tavoittamiseen. Viestinnän tavoitteena on nostaa ruokakasvatus uutena käsitteenä ja vahvistettuna opetuksellisena osana näkyväksi ja kiinteäksi osaksi opetussuunnitelmatyötä. Viestinnän tehtävänä on varmistaa kunnan eri toimijoiden tietoisuus ruokakasvatuksesta ja sen merkityksestä osana koulujen kestävää hyvinvointia edistävää arkea. Viestintäsuunnitelmaa tukee myös kodin ja koulun yhteistyössä tarvittavan viestinnän kehittämistä.

Ruokakasvatusteema paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön - viestintäsuunnitelma 2015 (docx)

OPS 2016