OPS käytäntöön

Perusopetuksen kotitalousopetuksen sisällöt ja tavoitteet on opetussuunnitelman perusteissa määritelty väljästi valtakunnallisesti. Tämän materiaalin tarkoituksena on auttaa paikallisen opetussuunnitelman laadinnassa ja opetuksen suunnittelussa ja opetustyössä. Useiden asiantuntijoiden artikkelit laajentavat ja syventävät sisältöja sekä antavat opetusmenetelmiä sekä arviointia koskevia ohjeita ja aihekokonaisuuksien toteuttamismahdollisuuksia.

Sisällysluettelo:

  • Paikallinen opetussuunnitelma (mm. tuntijako ja valinnaisaineet) 
  • Kotitalousopetuksen tehtävä ja tavoitteet
  • Aihekokonaisuudet kotitaloudessa
  • Oppiaineelle ominaisia työtapoja
  • Oppilaan arviointi
  • Yhteistyö muiden oppiaineiden kanssa
  • Opetussuunnitelman kehittäminen toimintatutkimuksena
Tekstit: Tuula Ahola, Hille Janhonen-Abruquah, Liisa Haverinen, Marja Myllykangas, Taina Männistö, Terhi Peltoarvo, Silpa Maria Pöntinen, Katriina Sulonen, Marika Taivaloja, Sari Tapojärvi, Kaija Turkki ja Pirjo Äänismaa | Opetushallituksen asiantuntijat: Anneli Vasara ja Liisa Jääskeläinen | Kaavioiden piirrokset: Elvi Turtiainen