Verkkomateriaaleja opetukseen

Kotitalouden verkkomateriaalit on jaoteltu seuraaviin opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin kokonaisuuksiin

Ravitsemus ja ruokakulttuuri
Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta
Koti ja ympäristö

Arktiset Aromit - Puuhanurkka
Puuhanurkasta löytyy erilaisia ruokaan ja luonnontuotteisiin liittyviä pelejä, kuten muistipeli ja marjapeli.

Maistuva ammatti
Maistuva ammatti-sivusto esittelee laajasti eri ruokaketjun ammatteja aina alkutuotannosta ruuan valmistajiin ja kauppiaisiin. Materiaalissa nuoria innostetaan hakeutumaan ruokaketjun ammatillisiin ja akateemisiin opintoihin osallistavalla otteella. Hankkeessa ovat mukana Agronomiliitto, Pro, ETL, MTK, MVL, Ruokatieto ja SEL. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö sekä hankekumppanit. Ruokatieto toimii hankkeen koordinaattorina.

Ravitsemus ja ruokakulttuuri

Hyvän olon eväät – iloa alakoulun ruokakasvatukseen -opettajan opas (pdf)
Hyvän olon eväät -opettajan opas tarjoaa toimintatapoja koulujen ruokakasvatukseen. Osana Aija Laitisen pro gradu -työtä syntynyt ruokakasvatusaineisto sisältää tuntisuunnitelmia eri oppiaineiden käyttöön ja sitä voidaan hyödyntää erityisesti alempien vuosiluokkien kotitalous-opetuksessa.

Terveellinen ateria
Ohjelman avulla kootaan ravitsemussuositusten mukainen lounas. Lautasmallia voi soveltaa erilaisten ruokailijoiden tarpeisiin. Ohjelman avulla on helppo havainnollistaa, miten valitut ruokalajit ja niiden annoskoko vaikuttavat aterian kokonaisenergiamäärään. Lisäksi aihion tavoitteena on opastaa pysyvään painonhallintaan sekä monipuoliseen ja terveelliseen ravitsemukseen. Julkaisija: Opetushallitus

Lupakokata-materiaali
Käytännönläheinen peruskoulun ja lukion opetukseen suunniteltu valinnaisainekokonaisuus, joka sisältää perustiedot elintarvikkeiden hygienian merkityksestä eri vaiheissa pellolta pöytään sekä syventää oppilaiden näkemystä koko elintarvikeketjun toiminnasta. Soveltuu opetukseen tai itseopiskelumateriaaliksi, sisältää myös tehtäviä. Aineiston pohjalta oppilaan on mahdollista suorittaa Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran virallinen hygieniaosaamistodistus eli 'hygieniapassi'. Julkaisija: Ruokatieto

Wellou
Wellou.fi on ympäristö terveellisten elämäntapojen kulmakivien opettamiseen ja oppimiseen 6–12-vuotiaille. Palvelu tarjoaa kattavan opetusaineiston ruoka- ja ravitsemus- sekä liikunta- ja lepoaihealueista. Palvelun avulla lapsi oppii tekemään itseään koskevia terveyttä edistäviä valintoja ja muodostamaan terveellisiä arkirutiineja, kuten valitsemaan oikeanlaisen välipalan.

Napposen eväät
Napposen eväät -pelissä käsitellään mm. lautasmallia, päivittäisiä tuotevalintoja, rasvan laatua sekä piilosokeria ja piilorasvaa konkreettisin keinoin. Peli on suunnattu yli 10-vuotiaille. Tuotanto: Suomen Kuluttajaliitto ry

Elintarviketietoutta
Ruokaketju–ruuan matka pellolta pöytään
Materiaalissa seurataan ruuan matkaa pellolta pöytään aina kuluttajan pöytään asti. Materiaalissa on vankka tietopaketti jokaisesta ketjun osasta ja asiaa ravitsemuksesta ja ruuan valinnastakin. Materiaali on tarkoitettu erityisesti peruskoululaisille, niin oppilaille kuin opettajillekin. Tekstin lisäksi materiaali sisältää tehtäviä, testejä ja pelejä. Julkaisija: Ruokatieto

Turvanetti
Turvanetti avaa opettajille, oppilaille ja opiskelijoille helpon tien tietoon turvallisuudesta. Sen lähtökohtana ovat turvallisuuskasvatus eri oppiaineissa sekä opetussuunnitelman perusteiden aihekokonaisuus: perusopetuksessa Turvallisuus ja liikenne, lukiossa Hyvinvointi ja turvallisuus. Kotitalousopetukseen sopii erityisesti Koti ja vapaa-aika -osiosta löytyvä Turvallinen ruoka. Julkaisija: Opetushallitus

Terveyttä kasviksilla
Sivuilta löytyy opettajille suunnattuja tulostettavia tai koneelta näytetettäviä petuskalvoja kasviksiin ja ravitsemukseen liittyen sekä kasvisten kuvakalvot (37 kpl). Lisäksi sivuilla on erilaisia kasvistehtäviä (ristikoita, anagrammeja, yhdistämistehtäviä) tulostettavaksi ja nuorille tehtäväksi annettavaksi. Julkaisija: yhteistyössä Kotimaiset kasvikset ry, Sydänliitto ja Syöpäjärjestöt.

ROTTATOUILLE (Ratatouille) (pdf)
Koulukinon tuottama oppimateriaali on tehty kotitaloustunnille ala- tai yläkouluun.

Fineli ® - elintarvikkeiden koostumustietopankki
Fineliin on kerätty tietoa Suomessa käytettävien elintarvikkeiden ravintokoostumuksesta. Finelissä voi valita vertailtavaksi kokonaisen ruokaryhmän, esimerkiksi kaikki kasvikset. Ruokia voi selata myös erityisruokavalion mukaan ja hakea vaikkapa vähän kolesterolia, rasvaa tai hiilihydraatteja sisältävät ruoat.- Kansanterveyslaitos

Maidon tie maitotilalta päiväkotiin
Ruokakasvatusta roolileikin keinoin, rooleissa tamperelaisen päiväkodin lapset. Tuotantoketju ja maidon laadun merkitys, eläinten hyvinvointi ja ympäristövastuu tehdään ohjelmalla tutuksi. Tuottajat: Maito ja Terveys ry, Maitohygienialiitto ry maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjun tuella

Food Culture in Finland
Ruokatieto on tuottanut erityisesti peruskoulun ylempien vuosiluokkien oppilaille ja myös lukiolaisille ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille sopivan virtuaalisen aineiston suomalaisesta ruokakulttuurista. Aineisto on tarkoitettu nuorille avuksi suomalaisen ruokakulttuurin esittelyyn esimerkiksi kansainvälisten oppilaitosvierailujen yhteydessä. Kuva- ja tekstikokonaisuus etenee vuodenaikojen mukaan ja nostaa esiin eri sesonkeihin liittyvät piirteet, tyypilliset ruuat, juhlat ja erikoisuudet. Julkaisija: Ruokatieto

Kokkipeli
Opetushallituksen tuottama Kokkipeli on catering-alan opiskelijoille ja muille alasta kiinnostuneille suunnattu verkkopeli. Pelissä opiskelijat saavat pohtia ja opiskella asiakaspalveluun, ravitsemustietoon, sekä erikoisruokavalioihin liittyviä kysymyksiä ja tehtäviä. Peli koostuu monipuolisesti eri medioista, kuten tekstistä, kuvista ja videosta. Muista päivittää selain, jotta pääset pelin uuteen versioon.

Ruokavisan oppimateriaali
Ruokavisa koostuu nettioppimateriaalista, verkossa tehtävästä osaamiskilpailusta ja tapahtumista. Ruokavisa on yläkouluille suunnattu ruokakasvatuksen opetuskokonaisuus, jonka takana ovat Ruokatieto, tuottajajärjestö MTK ja Kotitalousopettajien liitto. Visan tavoitteena on tutustuttaa nuoret ruokaketjuun pellolta pöytään, lisätä ruuantekijöiden arvostusta sekä vahvistaa nuorten osaamista vastuullisina kuluttajina. Julkaisija: Ruokatieto

Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta

Oppimateriaalia kuluttajataidoista
Kilpailu- ja Kuluttajaviraston Opettajalle-sivut tarjoavat tukimateriaaleja kuluttajakasvatuksen eri aihealueilta. Näitä ovat kestävä kehitys, kuluttajan oikeudet ja vastuut, media- ja teknologialukutaito, yksityistalous, kotitalouden hallinta ja osallisuus sekä markkinointi ja kaupallinen media.

#Lovemilla-elokuva
Koulukino ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto ovat yhdessä laatineet opetusmateriaalia #lovemilla elokuvaan, joka perustuu Ylen TV2-kanavalla esitettyyn #lovemilla – tv-sarjaan. Elokuvan taustalla oleva sarja tunnetaan nuortensarjana. LOVEMILLA – elokuvaan tuotetut oppimateriaalit soveltuvat perusopetuksen ylempien vuosiluokkien sekä toisen asteen opetukseen. Oppimateriaalissa on käsitelty vuonna 2016 voimaan tulevien perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden seuraavia laaja-alaisia osaamiskokonaisuuksia: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, monilukutaito, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, työelämä ja yrittäjyys sekä osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

EU:n Kid’s Corner -verkkosivusto
Sivusto on suunnattu lapsille ja se sisältää EU-tiedon lisäksi pelejä ja tietovisailuja, joita voi käyttää opetuksen ja kuluttajakasvatuksen tukena. Myös opettajille on oma osionsa.

Euroopan kuluttajakeskus
Euroopan kuluttajakeskus antaa opastusta ja asiantuntemusta rajat ylittävän kaupan kuluttajakysymyksiin ja tarvittaessa selvittely- ja sovitteluapua ristiriitatilanteisiin, joita kuluttajalla on toisessa EU:n jäsenmaassa sijaitsevan elinkeinonharjoittajan kanssa. Euroopan kuluttajakeskus antaa opastusta ja asiantuntemusta rajat ylittävän kaupan kuluttajakysymyksiin ja tarvittaessa selvittely- ja sovitteluapua ristiriitatilanteisiin, joita kuluttajalla on toisessa EU:n jäsenmaassa sijaitsevan elinkeinonharjoittajan kanssa.

Palkka.fi – oppimisympäristö palkanlaskentaan
Opi.palkka.fi -palvelussa kuka tahansa voi harjoitella palkanlaskentaa. Palvelun käyttö on ilmaista eikä vaadi erillistä käyttölupaa. Palvelua voidaan käyttää esimerkiksi oppilaitoksissa palkkahallinnon opetuksen tukena.
Tuotanto: Verohallinto

Zaldo - oppimateriaalia taloustiedon tunneille
Zaldo.fi on netissä sijaitseva nuorille suunnattu avoin oppimisympäristö oman talouden hallinnasta. Interaktiivinen sisältö muodostaa kattavan ja innostavan kokonaisuuden oman talouden hallinnan opiskeluun osana taloustiedon opetusta erityisesti yhdeksänsillä luokilla.

Enemmän eurosta

Taloustaitoa opettajille – Kuluttajakasvatushanke Dolcetan verkkosivuston osio
Taloustaitoa opettajille sisältää tietoa kuluttajille ja myös opettajille tarkoitettuja osioita. Sivustolla on maksuttomia, ladattavia tietopankkeja, tuntisuunnitelmia, interaktiivisia oppimistyökaluja ja muita kuluttajakasvatuksen, kestävän kulutuksen ja taloustaidon oppimateriaaleja, joita voidaan käyttää luokkahuoneessa joko verkossa tai verkkoyhteydettä. Osio auttaa oppilaita ymmärtämään talouspalveluiden monimuotoisuuden ja kehittämään taloustaitoja jo varhain.
Financial Literacy: Dolceta

Galactor the Codebreakers
Galactor the Codebreakers on yhteispohjoismaisena yhteistyönä toteutettu verkkopeli kuluttajataitojen oppimisesta. Pelissä käsitellään mm. sitä, millaisia sitoumuksia sopimuksista seuraa, miten riskejä voi arvioida, miten valitus tehdään ja miten tunnistaa harhaanjohtavaa mainontaa. Peliä voi pelata perusopetuksen ylimmillä vuosiluokilla, parhaiten peli soveltuu yli 16-vuotiaiden opetukseen.

Valistunut kuluttaja ja lähiympäristö
Aktiivinen kansalaisuus -aihekokonaisuuden huhtikuun teemakuukaudessa käsitellään näkökohtia, joissa yhdistyvät ekologisuus ja kansalaisvaikuttaminen.
Julkaisija: Opetushallitus

Elintarvikkeiden pakkaaminen
Sivuston avulla saat perustiedot elintarvikepakkauksiin käytettävistä materiaaleista, menetelmistä ja pakkauksen tehtävistä. Pakkaamisen ympäristövaikutuksia tarkastellaan kokoavasti omassa erillisessä osiossaan. Sivusto on suunnattu ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskeleville.
Julkaisija: Opetushallitus

Talousaapinen
Talousaapinen tarjoaa vinkkejä taloustiedon perusteiden opetukseen perusopetuksen toisesta luokasta alkaen. Oppilaille suunnatun pelit-osion aihepiireinä ovat raha, henkilökohtainen talous ja yhteiskunta. Lisäksi sivuilla on opettajille ja vanhemmille tietoa lapsista ja taloudesta sekä opettajille materiaalin käyttöideoita. Tuotanto: Kuluttajaliitto, Finanssialan Keskusliitto ja Opetushallitus

Kalliit kulissit
Verkkomateriaali antaa nuorille eväitä järkevään rahankäyttöön. Opetuspaketti on suunnattu erityisesti peruskoulun 9-luokkalaisille. Materiaali sisältää myös opettajalle tausta-aineiston aiheesta.

Napposen rahat
Napposen rahat -peli tutustuttaa taloussanastoon, auttaa hahmottamaan ostoksien hintoja ja herättelee miettimään, miten voi toimia erilaisissa valintatilanteissa. Peli on suunnattu 12–16-vuotiaille. Tuotanto: Suomen Kuluttajaliitto ry

Milk Works
Milk Works -sivuston tavoitteena on lisätä peruskoulun ja lukion päättävien nuorten kiinnostusta meijerialan ammatteja ja työtehtäviä kohtaan. Materiaalin tekemisessä on ollut mukana useita meijerialan yrityksiä sekä Meijeriväen liitto ry, Elintarviketeollisuusliitto ry, sekä Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti.

Ympäristökasvatuksen projektisivusto
Sivusto keskittyy ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen tutkimukseen, mutta sieltä löytyy lisäksi mm. osio Arjen valinnat ja vaikuttaminen, josta löytyy vinkkejä, miten voi toimia ympäristövastuullisesti arjessa. Tuotanto: Helsingin yliopiston ympäristökasvatuksen aineopintojen projektikurssin opiskelijat.

Rahankäytön opas (pdf)
Selkokeskuksen ja Kuluttajaviraston julkaisema opas tarjoaa perustietoa oman talouden suunnittelusta ja velkaongelmien hoitamisesta. Opas on käännetty neljälle kielelle.

Koti ja ympäristö

Virtuaalikylä
Kotitalouden oppitunneilla on mahdollista vierailla maatilalla ja tutustua ruoan alkutuotantoon vierailemalla Virtuaalikyläsivustolla. Voit hoitaa omaa virtuaalivasikkaa, tutustua lypsykarjarotuihin tai tutustua vanhoihin työtapoihin maatiloilla.

Pesula
Tähän verkkomateriaaliin kuuluu kaksi oppimisaihiota, "Jatkuvatoiminen pesukone" ja "Pesutapahtuma", jotka käsittelevät laitospesulan koneita. Aineisto on tarkoitettu tekstiilihuollon oppimateriaaliksi sekä työpaikoilla että oppilaitoksissa. Oppimisaihiota "Pesutapahtuma" voidaan käyttää myös muussa opetuksessa havainnollistamaan pyykinpesukoneen toimintaa ja hoito-ohjemerkintöjen tulkintaa.