Verkkomateriaaleja opetukseen

Kotitalouden verkkomateriaalit on jaoteltu seuraaviin opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin kokonaisuuksiin

Ravitsemus ja ruokakulttuuri
Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta
Koti ja ympäristö

Maistuva ammatti
Maistuva ammatti-sivusto esittelee laajasti eri ruokaketjun ammatteja aina alkutuotannosta ruuan valmistajiin ja kauppiaisiin. Materiaalissa nuoria innostetaan hakeutumaan ruokaketjun ammatillisiin ja akateemisiin opintoihin osallistavalla otteella. Hankkeessa ovat mukana Agronomiliitto, Pro, ETL, MTK, MVL, Ruokatieto ja SEL. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö sekä hankekumppanit. Ruokatieto toimii hankkeen koordinaattorina.

Ravitsemus ja ruokakulttuuri

Elintarviketietoutta
Ruokaketju–ruuan matka pellolta pöytään
Materiaalissa seurataan ruuan matkaa pellolta pöytään aina kuluttajan pöytään asti. Materiaalissa on vankka tietopaketti jokaisesta ketjun osasta ja asiaa ravitsemuksesta ja ruuan valinnastakin. Materiaali on tarkoitettu erityisesti peruskoululaisille, niin oppilaille kuin opettajillekin. Tekstin lisäksi materiaali sisältää tehtäviä, testejä ja pelejä. Julkaisija: Ruokatieto

Fineli ® - elintarvikkeiden koostumustietopankki
Fineliin on kerätty tietoa Suomessa käytettävien elintarvikkeiden ravintokoostumuksesta. Finelissä voi valita vertailtavaksi kokonaisen ruokaryhmän, esimerkiksi kaikki kasvikset. Ruokia voi selata myös erityisruokavalion mukaan ja hakea vaikkapa vähän kolesterolia, rasvaa tai hiilihydraatteja sisältävät ruoat.- Kansanterveyslaitos

Hygienia kotikeittiössä (evira.fi)

Hyvän olon eväät – iloa alakoulun ruokakasvatukseen -opettajan opas (pdf)
Hyvän olon eväät -opettajan opas tarjoaa toimintatapoja koulujen ruokakasvatukseen. Osana Aija Laitisen pro gradu -työtä syntynyt ruokakasvatusaineisto sisältää tuntisuunnitelmia eri oppiaineiden käyttöön ja sitä voidaan hyödyntää erityisesti alempien vuosiluokkien kotitalous-opetuksessa.

Kokkipeli

Opetushallituksen tuottama Kokkipeli on catering-alan opiskelijoille ja muille alasta kiinnostuneille suunnattu verkkopeli. Pelissä opiskelijat saavat pohtia ja opiskella asiakaspalveluun, ravitsemustietoon, sekä erikoisruokavalioihin liittyviä kysymyksiä ja tehtäviä. Peli koostuu monipuolisesti eri medioista, kuten tekstistä, kuvista ja videosta. Muista päivittää selain, jotta pääset pelin uuteen versioon.

Lupakokata-materiaali

Käytännönläheinen peruskoulun ja lukion opetukseen suunniteltu valinnaisainekokonaisuus, joka sisältää perustiedot elintarvikkeiden hygienian merkityksestä eri vaiheissa pellolta pöytään sekä syventää oppilaiden näkemystä koko elintarvikeketjun toiminnasta. Soveltuu opetukseen tai itseopiskelumateriaaliksi, sisältää myös tehtäviä. Aineiston pohjalta oppilaan on mahdollista suorittaa Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran virallinen hygieniaosaamistodistus eli 'hygieniapassi'. Julkaisija: Ruokatieto

Maidon tie maitotilalta päiväkotiin (youtube.com)
Ruokakasvatusta roolileikin keinoin, rooleissa tamperelaisen päiväkodin lapset. Tuotantoketju ja maidon laadun merkitys, eläinten hyvinvointi ja ympäristövastuu tehdään ohjelmalla tutuksi. Tuottajat: Maito ja Terveys ry, Maitohygienialiitto ry maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjun tuella

ROTTATOUILLE (Ratatouille) (pdf)
Koulukinon tuottama oppimateriaali on tehty kotitaloustunnille ala- tai yläkouluun.

Ruokamyrkytykset (evira.fi)

Ruokaa turvallisesti (martat.fi)
Martat listaavat tärkeimmät vinkit, joiden avulla valmistat ruokaa turvallisesti.

Ruokavisan oppimateriaali
Ruokavisa koostuu nettioppimateriaalista, verkossa tehtävästä osaamiskilpailusta ja tapahtumista. Ruokavisa on yläkouluille suunnattu ruokakasvatuksen opetuskokonaisuus, jonka takana ovat Ruokatieto, tuottajajärjestö MTK ja Kotitalousopettajien liitto. Visan tavoitteena on tutustuttaa nuoret ruokaketjuun pellolta pöytään, lisätä ruuantekijöiden arvostusta sekä vahvistaa nuorten osaamista vastuullisina kuluttajina. Julkaisija: Ruokatieto

Terveellinen ateria
Ohjelman avulla kootaan ravitsemussuositusten mukainen lounas. Lautasmallia voi soveltaa erilaisten ruokailijoiden tarpeisiin. Ohjelman avulla on helppo havainnollistaa, miten valitut ruokalajit ja niiden annoskoko vaikuttavat aterian kokonaisenergiamäärään. Lisäksi aihion tavoitteena on opastaa pysyvään painonhallintaan sekä monipuoliseen ja terveelliseen ravitsemukseen. Julkaisija: Opetushallitus

Terveyttä kasviksilla
Sivuilta löytyy opettajille suunnattuja tulostettavia tai koneelta näytetettäviä petuskalvoja kasviksiin ja ravitsemukseen liittyen sekä kasvisten kuvakalvot (37 kpl). Lisäksi sivuilla on erilaisia kasvistehtäviä (ristikoita, anagrammeja, yhdistämistehtäviä) tulostettavaksi ja nuorille tehtäväksi annettavaksi. Julkaisija: yhteistyössä Kotimaiset kasvikset ry, Sydänliitto ja Syöpäjärjestöt.

Turvanetti
Turvanetti avaa opettajille, oppilaille ja opiskelijoille helpon tien tietoon turvallisuudesta. Sen lähtökohtana ovat turvallisuuskasvatus eri oppiaineissa sekä opetussuunnitelman perusteiden aihekokonaisuus: perusopetuksessa Turvallisuus ja liikenne, lukiossa Hyvinvointi ja turvallisuus. Kotitalousopetukseen sopii erityisesti Koti ja vapaa-aika -osiosta löytyvä Turvallinen ruoka. Julkaisija: Opetushallitus

Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta

#Lovemilla-elokuva
Koulukino ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto ovat yhdessä laatineet opetusmateriaalia #lovemilla elokuvaan, joka perustuu Ylen TV2-kanavalla esitettyyn #lovemilla – tv-sarjaan. Elokuvan taustalla oleva sarja tunnetaan nuortensarjana. LOVEMILLA – elokuvaan tuotetut oppimateriaalit soveltuvat perusopetuksen ylempien vuosiluokkien sekä toisen asteen opetukseen. Oppimateriaalissa on käsitelty vuonna 2016 voimaan tulevien perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden seuraavia laaja-alaisia osaamiskokonaisuuksia: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, monilukutaito, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, työelämä ja yrittäjyys sekä osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

Enemmän eurosta (euro.fi)

EU:n Kid’s Corner -verkkosivusto
Sivusto on suunnattu lapsille ja se sisältää EU-tiedon lisäksi pelejä ja tietovisailuja, joita voi käyttää opetuksen ja kuluttajakasvatuksen tukena. Myös opettajille on oma osionsa.

Euroopan kuluttajakeskus
Euroopan kuluttajakeskus antaa opastusta ja asiantuntemusta rajat ylittävän kaupan kuluttajakysymyksiin ja tarvittaessa selvittely- ja sovitteluapua ristiriitatilanteisiin, joita kuluttajalla on toisessa EU:n jäsenmaassa sijaitsevan elinkeinonharjoittajan kanssa. Euroopan kuluttajakeskus antaa opastusta ja asiantuntemusta rajat ylittävän kaupan kuluttajakysymyksiin ja tarvittaessa selvittely- ja sovitteluapua ristiriitatilanteisiin, joita kuluttajalla on toisessa EU:n jäsenmaassa sijaitsevan elinkeinonharjoittajan kanssa.

Kalliit kulissit
Verkkomateriaali antaa nuorille eväitä järkevään rahankäyttöön. Opetuspaketti on suunnattu erityisesti peruskoulun 9-luokkalaisille. Materiaali sisältää myös opettajalle tausta-aineiston aiheesta.

Milk Works
Milk Works -sivuston tavoitteena on lisätä peruskoulun ja lukion päättävien nuorten kiinnostusta meijerialan ammatteja ja työtehtäviä kohtaan. Materiaalin tekemisessä on ollut mukana useita meijerialan yrityksiä sekä Meijeriväen liitto ry, Elintarviketeollisuusliitto ry, sekä Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti.

Oppimateriaalia kuluttajataidoista
Kilpailu- ja Kuluttajaviraston Opettajalle-sivut tarjoavat tukimateriaaleja kuluttajakasvatuksen eri aihealueilta. Näitä ovat kestävä kehitys, kuluttajan oikeudet ja vastuut, media- ja teknologialukutaito, yksityistalous, kotitalouden hallinta ja osallisuus sekä markkinointi ja kaupallinen media.

Palkka.fi – oppimisympäristö palkanlaskentaan
Opi.palkka.fi -palvelussa kuka tahansa voi harjoitella palkanlaskentaa. Palvelun käyttö on ilmaista eikä vaadi erillistä käyttölupaa. Palvelua voidaan käyttää esimerkiksi oppilaitoksissa palkkahallinnon opetuksen tukena.
Tuotanto: Verohallinto

Rahankäytön opas (pdf)
Selkokeskuksen ja Kuluttajaviraston julkaisema opas tarjoaa perustietoa oman talouden suunnittelusta ja velkaongelmien hoitamisesta. Opas on käännetty neljälle kielelle.

Taloustaitoa opettajille – Kuluttajakasvatushanke Dolcetan verkkosivuston osio
Taloustaitoa opettajille sisältää tietoa kuluttajille ja myös opettajille tarkoitettuja osioita. Sivustolla on maksuttomia, ladattavia tietopankkeja, tuntisuunnitelmia, interaktiivisia oppimistyökaluja ja muita kuluttajakasvatuksen, kestävän kulutuksen ja taloustaidon oppimateriaaleja, joita voidaan käyttää luokkahuoneessa joko verkossa tai verkkoyhteydettä. Osio auttaa oppilaita ymmärtämään talouspalveluiden monimuotoisuuden ja kehittämään taloustaitoja jo varhain.
Financial Literacy: Dolceta

Ympäristökasvatuksen projektisivusto
Sivusto keskittyy ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen tutkimukseen, mutta sieltä löytyy lisäksi mm. osio Arjen valinnat ja vaikuttaminen, josta löytyy vinkkejä, miten voi toimia ympäristövastuullisesti arjessa. Tuotanto: Helsingin yliopiston ympäristökasvatuksen aineopintojen projektikurssin opiskelijat.

Valistunut kuluttaja ja lähiympäristö
Aktiivinen kansalaisuus -aihekokonaisuuden huhtikuun teemakuukaudessa käsitellään näkökohtia, joissa yhdistyvät ekologisuus ja kansalaisvaikuttaminen.
Julkaisija: Opetushallitus

Zaldo - oppimateriaalia taloustiedon tunneille
Zaldo.fi on netissä sijaitseva nuorille suunnattu avoin oppimisympäristö oman talouden hallinnasta. Interaktiivinen sisältö muodostaa kattavan ja innostavan kokonaisuuden oman talouden hallinnan opiskeluun osana taloustiedon opetusta erityisesti yhdeksänsillä luokilla.

Koti ja ympäristö

Asumisen ABC – työkaluja itsenäiseen asumiseen ja taloudenhallintaan
Nuorisoasuntoliiton Asumisen ABC -koulutusmateriaalin avulla voi käsitellä nuorten kanssa asumisen ja taloudenhallinnan kysymyksiä. Aineiston avulla voi pohtia itsenäistymiseen ja omaan kotiin muuttamiseen liittyviä asioita. Materiaalissa kerrotaan, miten voi hakea asuntoa, mikä on vuokrasopimus tai miten voi suunnitella omaa taloutta. Materiaali koostuu kouluttajan oppaasta, asumiseen ja taloudenhallintaan liittyvistä tehtävistä sekä materiaaleista, PowerPoint-esityksistä ja opetusvideoista. Kouluttajan oppaassa on myös tuntisuunnitelmia.
Oppiainerajat ylittävä materiaali soveltuu paitsi peruskouluissa myös toisen asteen oppilaitoksissa ja nuorten työpajoissa käytettäväksi. Asumisen ABC on tuotettu Opetushallituksen tuella.

Ilman ikärajaa
Ideoita ylisukupolvisiin oppimiskokonaisuuksiin. Toteuttajina Lastensuojelun Keskusliitto, Opetushallituksen Liikkuva koulu -ohjelma, Suomen Olympiakomitean Liikkujan polku -verkosto, Vanhustyön keskusliitto ja Voimaa vanhuuteen -ohjelma.

Kiitoskunlajittelet.fi/

Helsingin seudun ympäristöpalvelut – kuntayhtymä HSY

Jäteopas
Kummikoulutoimintaa, jätteiden lajitteluopas ja -peli.

Lajitteluohjeet lajittelupeliin.

Oppimateriaalia tekstiilimateriaalien opiskeluun (punomo.fi)

Nyyti ry (Opiskelijoiden mielen hyvinvointia ja opiskelukykyä edistävä valtakunnallinen yhdistys).

Opi elämäntaitoa -materiaalit

Ole oman elämäsi tähti -opas (pdf)
Opas sisältää hyvinvoinnin eri osa-alueisiin liittyviä tekstejä ja tehtäviä.

Martat TV -youtubekanava
Lyhyitä opetusvideoita siivousvälineistä, -aineista ja -tekniikoista.

Omaan kotiin -opas suomeksi, englanniksi ja arabiaksi. Sivulta löytyy myös muuta asumiseen liittyvää aineistoa. Nuorisoasuntoliiton paikallisyhdistyksistä voi tiedustella myös Asumisen ABC -kouluttajaa.

Pesula
Tähän verkkomateriaaliin kuuluu kaksi oppimisaihiota, "Jatkuvatoiminen pesukone" ja "Pesutapahtuma", jotka käsittelevät laitospesulan koneita. Aineisto on tarkoitettu tekstiilihuollon oppimateriaaliksi sekä työpaikoilla että oppilaitoksissa. Oppimisaihiota "Pesutapahtuma" voidaan käyttää myös muussa opetuksessa havainnollistamaan pyykinpesukoneen toimintaa ja hoito-ohjemerkintöjen tulkintaa.

Post it on Carlos Marroquin:n suomenkielinen lyhytelokuva (youtube)
Videossa käsitellään erossa yleistä kysymystä “Mitä haluat pitää itselläsi?” (A basic question in a divorce, "What would you like to keep for yourself?") Lyhytelokuva soveltuu oppimisaihioksi ja keskustelun virittäjäksi kotitalousopetuksessa mm. sisältöalueella S2 Asuminen ja yhdessä eläminen.

Virtuaalikylä
Kotitalouden oppitunneilla on mahdollista vierailla maatilalla ja tutustua ruoan alkutuotantoon vierailemalla Virtuaalikyläsivustolla. Voit hoitaa omaa virtuaalivasikkaa, tutustua lypsykarjarotuihin tai tutustua vanhoihin työtapoihin maatiloilla.